Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Arkivet - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem arkiv
Logga in/ut

Sökning
Särtryck m m
SJ Handböcker
SJ Föreskrifter
SJ ellok Oa
  Rep-journaler
    Oa 11
Blandat
Bibliotek
MBV slopade fordon
Branden i Karlshäll

REPARATIONSJOURNAL FÖR ELLOK Litt Oa nr 11

Arkivbilder

Tillverkare: Siemens Schückert Berlin, tillverkningsår 1914.

Skrotad vid Hvst Notviken September 1962.

El. delen ombyggd vid hvst Nvn d. 11/6 -32. Kompl vid hvst Nvn d. 19/2 -37.
Erik Rahm.

Revision Hvst Nvn

Uppgifter om lagerspel är utelämnade här. Länkar på datum går till åtgärder.

Klass In Ut km efter Stator nr Rotor nr Transf nr Blindaxel nr Ax I nr Ax II nr Ax III nr Ax IV in
A-rev B-rev in ut in ut in ut in ut in ut in ut in ut in ut
B 370116 370219 108408               7194 7194 7243 7243 12600 12600 12599 12599
C 370922 371012             7343 7181 7194 7194 7243 7243 12600 7237 12599 7238
B 380312 380412 166412 469791 469791 7321 7321 82787 82787 7181 7589 7224 10319 7335 7591 7237 7595 7238 7588
C 380423 380425 7589 7589
C 219670 51294
A 390225 390511 219838 51455 469791 469791 7321 7321 82787 82787 7589 7211 7209 7274 7591 13662 7595 7212 7588 7263
C 400318 400411 37314      
B 410625 410821 111000 469802 469802 82787 82787 7211 7211 7159 7259 7170 7220 7172 7217 7223 7238
B 421204 430114 225028 116000 47064 47064 7321 7321 7211 7211 7259 12629 7220 7253 7217 7262 7238 7210
A 440215 440317 330000 105000 47064 47064 7321 7321 82787 82787 7211 7211 7296 7169 7253 15083 7262 12600 7210 12599
C 450226 450323 73300
A 451207 460125 47064 47064 7321 7321 7211 7211 7159 7194 15083 7220 12600 7217 12599 7248
C 461101 461109 53000 47064 47064 7321 7336
A 480520 480621 148000 47064 47064 7336 7336 82727 82727 7211 7211 7264 7264 7220 15263 7217 7267 7248 15259
C 480810 480818 5000 47064 47064 7336 7303
C 480824 480826
C 490219 490301 52000
C 491229 491230 106000
C 500103 500104 115000 82787 82784
A 511019 511123 245000 47064 47064 7303 7303 7211 7211 7214 7597 7278 7606 7277 12828 7571 16083
C 520806 520816 51000 47064 469797 7303 7303
C 530520 530521 125000
C 530610 530616 125000
A 531002 531123 140000 469797 469797 7303 7303 7211 7211 7602 7284 15262 7178 7595 7222 7588 7228
C 551223 560112 79000
C 570405 570509 120000
C 590601 590807 173000 7211 7211 7199 7199 7175 7175 7595 7595 7278 7278

Vid huvudverkstad utförda icke programenliga arbeten

Reparationsklass: B Reparation påbörjad den 16/1 -37
Elektr. utrustningen:
Transformatoroljan vid utgång provad med - kV
Blindaxlar och drev
Ramverk och övrig mekanisk utrustning
Hjulringar sv. ringtjlek I 73 övriga 61 mm.
Korgen
Skadade beklädnadsplåtar ersatta med nya.
Diverse arbeten och utförda ändringar ej ovan specificerade
Automatiska fönstertorkare uppsatta.
Sandfälla ändrad enl. ritn 19405.
Reparationen avslutad den 19/2 -37

 

Reparationsklass: C Reparation påbörjad den 22/9 1937
Elektr. utrustningen:
Porslin och isolatorer torkade o tillsedda.
Motorreläer rengjorda o tillsedda.
Transformatoroljan vid utgång provad med - kV
Blindaxlar och drev
Blindaxeln utbytt.
Blindaxellager ny babb.
Ramverk och övrig mekanisk utrustning
Drivhjulen utbytta, ringtjocklek II, III, IV 53 mm.
Samtliga vev- och koppelstångslager ny babb.
Samtliga lagergångar och koppeltappar slopade och justerade i blindaxel o koppelhjul.
Korgen
Diverse arbeten och utförda ändringar ej ovan specificerade
Reparationen avslutad den 12/10 1937 J Forsberg

 

Reparationsklass: B Reparation påbörjad den 12/3 1938
Elektr. utrustningen:
Drivmotor lyftad, tvättad o insatt. Strömsamlaren upprensad. Borstbryggor samt borstläge just.
Fästanordn f gnistskydd t motorreläer upps enl Vstf bvn order 27/8 37.
Buffertlyktor ändr enl Mbr skr 30/4 34. Durkar upptagna, trummor rengjorda samt skenor isolerade enl Vstf bvn order 25/6 37
Transformatoroljan vid utgång provad med 33 kV
Blindaxlar och drev
Blindaxeln utbytt.
Ramverk och övrig mekanisk utrustning
Hjulringar svarv ringtjocklek I 47 övr 52 mm.
Samtl lagerg och tappar å såväl blindaxel som drivhjul slip o just.
Korgen
Diverse arbeten och utförda ändringar ej ovan specificerade Rörslingor mln kompr o huvudbh borttagna enl Ebr skr 6/6 36.
Översmörjn t storlagren igensatt enl Emiö, Kra, skr 13/9 37.
Sandfälla ändr enl Ebr skr 24/9 37.
Gavelfönstren utb mot splitterfritt glas typ "Securit".
Reparationen avslutad den 14/4 1938

 

Reparationsklass: C Reparation påbörjad den 23/4 38
Elektr. utrustningen:
Transformatoroljan vid utgång provad med - kV
Blindaxlar och drev
Blindaxellager ompassade.
Ramverk och övrig mekanisk utrustning
Korgen
Diverse arbeten och utförda ändringar ej ovan specificerade
Reparationen avslutad den 25/4 1932.

 

Reparationsklass: A Reparation påbörjad den 25/2 39
Elektr. utrustningen:
Strömsamlaren till drivmotorn svarv. o spårad. Borstbryggor samt koltryck just.
Oljelådans membran borttagen och ersatt med en 8 mm tjock plåt.
Oljeuppvärmningslåd. o värmelement i förarh. jord. en Fmiö Kra skr 28/1 36.
Sido- o mittelementen i förarh. försedda med separata strömbrytare enl. Fmiö Kra skr 5/12 -38.
Durkar upptagna, trummor rengjorda samt skenor isolerade enl. Vstf Nvn order 25/6 -37. Smörjnipplar insatta i samltliga leder i strömavtagarna.
Transformatoroljan vid utgång provad med 33 kV 1 min 3 mm.
Blindaxlar och drev
Ramverk och övrig mekanisk utrustning
Hjulringar svarvade ringtj-lek I 67 övriga 66 mm.
Samtliga lagerg. o tappar å såväl blindaxel som drivhjul samt rotoraxel slip. o just.
Korgen
Ny syllring inlagd unbde förarh. samt delvis å långsidorna.
De nedre beklädnadsplåtarna nya.
Fullständigt ommålad in- och utvändigt.
Diverse arbeten och utförda ändringar ej ovan specificerade
Dragkroken utb mot ny seghärdad enl Vstf Nvn skr 22/12 -37.
Dragstången utb mot ny seghärdad enl Vstf Nvn skr 3/2 -38.
Koppelstångsbultarna utb enl Vstf Nvn skr. 18/8 -38.
Smörjkoppar upps. för smörjning av boggifjäderpinnarna enl Ebr. skr. 29/3 -38.
Nya sandboxar upps. enl Fmiö Kra skr. 25/1 -39.
Reparationen avslutad den 11/3 -39

 

Reparationsklass: C Reparation påbörjad den 18/3 -40
Elektr. utrustningen:
Transformatoroljan vid utgång provad med - kV
Blindaxlar och drev
Ramverk och övrig mekanisk utrustning
Korgen
Diverse arbeten och utförda ändringar ej ovan specificerade
Reparationen avslutad den 11/4 -40

 

Reparationsklass: B Reparation påbörjad den 25/6 -41
Elektr. utrustningen:
Strömsamlaren till drivmotorn svarv o spårad. Borstbryggor samt koltryck just.
Plåttrumman från motorventilatorn kapad, så att luftfördelaren kan borttagas för reparation, utan att ventilatormotorn behöver lossas.
Transformatoroljan vid utgång provad med 33 kV 1 min o 3 mm.
Blindaxlar och drev
Ramverk och övrig mekanisk utrustning
Hjulringar svarv ringtj.-lek I 46 övriga 59 mm.
Samtliga lagerg. o tappar å såväl blindaxel som drivhjul o. rotoraxel slip. o. just.
Korgen
Utv. rentvättad, grundad o. struken 2 ggr med lackfärg.
Vindskydd vid rörliga fönstren upps.
Diverse arbeten och utförda ändringar ej ovan specificerade
Reparationen avslutad den 21/8 -41

 

Reparationsklass: B Reparation påbörjad den 4/12 -42
Elektr. utrustningen:
Strömsamlarna till drivmotorn svarv. och spårade. Borstbryggor samt koltryck just,
2 st 2 kW värmeelement upps. i förarehytten.
Transformatoroljan vid utgång provad med 33 kV 1 min 3 mm.
Blindaxlar och drev
Ramverk och övrig mekanisk utrustning
Hjulringar svarv., ringtjocklek I 48 mm, övriga 46 mm.
Samtliga lagerg. och tappar i såväl blindaxel som drivhjul och rotoraxel slip. och just.
Korgen
Diverse arbeten och utförda ändringar ej ovan specificerade Vattenavlopp från taket andr. enl Mbr ritn. 104001.
Jordförbindn. å lokets handstänger ändrade enl. Vstf. Nvn order 14/8 -42.
Reparationen avslutad den 14/1 -43

 

Reparationsklass: A Reparation påbörjad den 15/2 -44
Elektr. utrustningen:
Strömsamlaren till drivmotorn svarvad o spårad.
Borstbryggor samt koltryck just.
 • Huvuddtransformatorn rev.
 • Transformatoroljan vid utgång provad med 33 kV 1 min 3 mm
  Blindaxlar och drev
  Ramverk och övrig mekanisk utrustning
  Hjulringarna svaravade ringtjockle, I=75 mm, övriga = 62 mm.
  Samtliga lagergångar o tappar å såväl blindaxel som drivhjul o rotoraxel slipade o justerade.
  Durken ändr. enl Fmiö Kra skr 15/10 -43.
  Korgen
  Maskinrummet o förarhytten tvättade, bättrade och strukna en gång.
  Målningen utvändigt tvättad o bättrad och struken en gång.
  Diverse arbeten och utförda ändringar ej ovan specificerade
  Huvudbehållaren för tryckluft provtryckt. Kjsty skr 10/10 -42.
  Reparationen avslutad den 17/3 -44

   

  Reparationsklass: C Reparation påbörjad den 26/2 -45
  Elektr. utrustningen:
  Samtliga ljusignaler och vissla reparerade.
  Körkontrollern o voltmätarna samt amperemätarna med tillhörande ledningar reparerade.
  Transformatoroljan vid utgång provad med - kV
  Blindaxlar och drev
  Ramverk och övrig mekanisk utrustning
  Korgen
  Ny trästomme o nya beklädnadedplåtar till förarehytten upps. Taket över förarehytten reparerat.
  Diverse arbeten och utförda ändringar ej ovan specificerade
  Rörledningar, luftappparater o hastighetsmätare i förarhytten reparerad.
  Reparationen avslutad den 23/3 -45

   

  Reparationsklass: A Reparation påbörjad den 7/12 -45
  Elektr. utrustningen:
  Strömsamlare tilldrivmotorn svarvad o spårad.
  Borstbryggor samt koltryck just.
  Transformatoroljan vid utgång provad med 50 kV 1 min 5 mm
  Blindaxlar och drev
  Ramverk och övrig mekanisk utrustning
  Samtliga lagergångar o tappar å såväl drivhjlen som boggihjulet slip. o. puts.
  Korgen
  Förarhytten o maskinrummet tvättade o bättrade.
  Korgen utv. tvättad, bättrad o målad 1 gg. på gammal grund.
  Diverse arbeten och utförda ändringar ej ovan specificerade
  Signalanordn. mellan förareh. o. maskinrum uppsatt enl. ritn. Mbr 108129, Str 164:79:2C.
  Kompl. av elektriska belysningar utfört enl. str. 164:79:2B.
  Koppling för lokvärme utfört enl str 164:79:2B.
  Nya byglar och nya skruvar i hornblocken insatta enl ritn. Ebr 17067, det, 7 resp det. 8.
  Reparationen avslutad den 25/1 46

   

  Reparationsklass: C Reparation påbörjad den 1/11 -46
  Elektr. utrustningen:
  Rotorn till drivmotorn utbytt.
  Transformatoroljan vid utgång provad med - kV
  Blindaxlar och drev
  Ramverk och övrig mekanisk utrustning
  Ny babb. i drivmotorlagren och vevstakslagrernas övre ända,
  Korgen
  Diverse arbeten och utförda ändringar ej ovan specificerade
  Dragkroken utbytt.
  Reparationen avslutad den 9/11 46

   

  Reparationsklass: A Reparation påbörjad den 20/5 -48
  Elektr. utrustningen:
  Strömsamlaren till drivmotorn svarvad och spårad.
  Borstbryggan samt koltryck just.
  Huvudtransf. rev.
  Samtl hjälpmotorer rev.
  Transformatoroljan vid utgång provad med 50 kV 1 min 5 mm.
  Blindaxlar och drev
  Ramverk och övrig mekanisk utrustning
  Hjulringarna svarv.
  Lagergångarna å axel II, III, o. IV slip. o. puts.
  Höger tapp å axel III, båda tapparna å axel IV samt å rotor och blindaxel slip. o. puts.
  Korgen
  Korgen utv. tvättad o. bättrad.
  Maskinrummet o. förarh. ommålad en gång.
  Diverse arbeten och utförda ändringar ej ovan specificerade
  Följande ändr. arb. ha utförts enl. hvst Nvn:s ändr.-liggare, punkterna.
  205. Upps. av adresskorthållare.
  206. Ändr. av handtag på skjutfönster
  215. Bortshållar... förlängd 5 mm, genom påsvetsning (endast på lok 11).
  Reparationen avslutad den 21/6 -48.

   

  Reparationsklass: C Reparation påbörjad den 10/8 -48
  Elektr. utrustningen:
  Rotorn till drivmotor utbytt.
  Transformatoroljan vid utgång provad med - kV
  Blindaxlar och drev
  Ramverk och övrig mekanisk utrustning
  Korgen
  Diverse arbeten och utförda ändringar ej ovan specificerade
  Reparationen avslutad den 18/8 -48

   

  Reparationsklass: C Reparation påbörjad den 24/8 -48
  Elektr. utrustningen:
  Transformatoroljan vid utgång provad med - kV
  Blindaxlar och drev
  Ramverk och övrig mekanisk utrustning
  Korgen
  Diverse arbeten och utförda ändringar ej ovan specificerade Arbeten å lok 12.
  Reparationen avslutad den 26/8 -48

   

  Reparationsklass: C Reparation påbörjad den 19/8 -49
  Elektr. utrustningen:
  Transformatoroljan vid utgång provad med - kV
  Blindaxlar och drev
  Ramverk och övrig mekanisk utrustning
  Korgen
  Diverse arbeten och utförda ändringar ej ovan specificerade Arbeten å lok 12.
  Reparationen avslutad den 1/3 -49

   

  Reparationsklass: C Reparation påbörjad den 29/12 -49
  Elektr. utrustningen:
  Amperemätare för motorström reparerad.
  Transformatoroljan vid utgång provad med - kV
  Blindaxlar och drev
  Ramverk och övrig mekanisk utrustning
  Korgen
  Diverse arbeten och utförda ändringar ej ovan specificerade Hopkopplad med lok 16.
  Reparationen avslutad den 30/12 -49

   

  Reparationsklass: C Reparation påbörjad den 8/1 -50
  Elektr. utrustningen:
  Transformatorn utbytt.
  Transformatoroljan vid utgång provad med - kV
  Blindaxlar och drev
  Ramverk och övrig mekanisk utrustning
  Korgen
  Diverse arbeten och utförda ändringar ej ovan specificerade
  Reparationen avslutad den 4/1 -50

   

  Reparationsklass: A Reparation påbörjad den 19/10 -51
  Elektr. utrustningen:
  Kommuteringsmotståndet omlindat.
  Kompressorkablarna samt manöverströmskablarna mellan förarhytt och maskinrummets bakvägg utbytta.
  Transformatoroljan vid utgång provad med - kV
  Blindaxlar och drev
  Ramverk och övrig mekanisk utrustning
  Hjulringarna svarvade.
  Korgen
  Tvättad och målad in- och utvändigt.
  Diverse arbeten och utförda ändringar ej ovan specificerade
  Följande ändringsarbeten ha utförts enl. Hvst Nvn:s ändringsliggare, punkterna.
  212 Lokeffekter märkta enl. str. 164:92:1 A.
  213 Manöver- och jordförbindningsstänger ändrad enl. str 164:76:5 F.
  216 Lagerskålen i motorlageröverfallet låst enl. str. 164:76:5 F.
  218 Anslutningen för manometer till hjälpledning ändrad enl. str. 164:56:3 G.
  219 Hållare för loktjänstuppgift ändrad enl. str. 164:55:2 N.
  220 Smörjpumpsanslag utbytt enl. K. Jsty skr, 28/11-50.
  222 Nyckel för kontramutter justerad enl str. 164:92:4 B.
  Reparationen avslutad den 23/11 -51

   

  Reparationsklass: C Reparation påbörjad den 6/8 -52
  Elektr. utrustningen:
  Drivmotorns stator utbytt.
  Transformatoroljan vid utgång provad med - kV
  Blindaxlar och drev
  Ramverk och övrig mekanisk utrustning
  Korgen
  Diverse arbeten och utförda ändringar ej ovan specificerade
  Reparationen avslutad den 16/8 1952

   

  Reparationsklass: C Reparation påbörjad den 20/5 -53
  Elektr. utrustningen:
  Transformatoroljan vid utgång provad med - kV
  Blindaxlar och drev
  Ramverk och övrig mekanisk utrustning
  Korgen
  Diverse arbeten och utförda ändringar ej ovan specificerade
  Reparationen avslutad den 21/5 -53

   

  Reparationsklass: C Reparation påbörjad den 10/6 -53
  Elektr. utrustningen:
  Transformatoroljan vid utgång provad med - kV
  Blindaxlar och drev
  Ramverk och övrig mekanisk utrustning
  Korgen
  Diverse arbeten och utförda ändringar ej ovan specificerade
  Reparationen avslutad den 16/6 -53

   

  Reparationsklass: A Reparation påbörjad den 2/10 -53
  Elektr. utrustningen:
  Topp- och buffertlyktor utbytta.
  Transformatoroljan vid utgång provad med - kV
  Blindaxlar och drev
  Ramverk och övrig mekanisk utrustning
  Hjulringarna svarvade, ringtjocklek
  axel 1 Vötl = ? mm
  axel 2 Vötl = 59 mm
  axel 3 Vötl = 59 mm
  axel 4 Vötl = 59 mm
  Korgen
  Tvättad och bättrad in- och utvändigt.
  Diverse arbeten och utförda ändringar ej ovan specificerade
  Reparationen avslutad den

   

  Reparationsklass: C Reparation påbörjad den 23/12 -58
  Elektr. utrustningen:
  Transformatoroljan vid utgång provad med - kV
  Blindaxlar och drev
  Ramverk och övrig mekanisk utrustning
  Arb. på lok 16.
  Korgen
  Diverse arbeten och utförda ändringar ej ovan specificerade
  Reparationen avslutad den 12/1 -56

   

  Reparationsklass: C Reparation påbörjad den 5/4 -57
  Elektr. utrustningen:
  Transformatoroljan vid utgång provad med - kV
  Blindaxlar och drev
  Ramverk och övrig mekanisk utrustning
  Koppling och vevar utbytta
  Blindaxeln utbytt
  Korgen
  Diverse arbeten och utförda ändringar ej ovan specificerade
  Reparationen avslutad den 9/5 -57

   

  Reparationsklass: C Reparation påbörjad den 1/6 -59
  Elektr. utrustningen:
  Transformatoroljan vid utgång provad med - kV
  Blindaxlar och drev
  Ramverk och övrig mekanisk utrustning
  Hjulringarna svarvade, hjulringstjocklek
   axel I Veff = 77 mm
   axel II Veff = 50 mm
   axel III Veff = 50 mm
   axel IV Veff = 50 mm
  Omgjutning av lager
  Korgen
  Diverse arbeten och utförda ändringar ej ovan specificerade
  Reparationen avslutad den 7/8 -59

  Revisioner utförda i driftverkstad

  Datum Åtgärd
  7/11
  1936
  30 dag rev, oljan i oljeströmbr utbytt o provad (60000 volt), 16 st huvudkontakter, 1 st skena till fr o backomkastaren, 1 st skena till fr o B utbytta. Inga kol eller ledare utbytta i drivmotorerna, 4 st kontakter till F o B utbytta.
  22/12
  1936
  30 dag. rev. Oljan i oljeströmbryt. provad (48000 v.) Rep oljeströmbryt. och körkontrolleer samt fram o back. 14 sat huvudströmskontakter slipade, 5 st utbytta. 2 st manöverströmskont. utbytta. Drivm. strömsaml. just. Inga kol utbytta. 2 st dragstångsfj. utbytta mellan lok.
  2/4
  1937
  30 dag. rev. Oljan i oljeströmbrt. provad (45000 v.) Rep av oljströmbryt. Utbyte 2 st isolatorer på taket. 3 st motorströmskontakter o 2 st manöverströmskontakter till fram o back.
  11/5
  1937
  Loket undergått 30-dags rev. Oljan i oljeströmbr. felfri. Inga kolborstar utb.
  15/6
  1937
  Loket undergått 30-dags rev. Oljan i oljeströmbr. felfri. 5 st kolborstar utb.
  30/7
  1937
  Loket undergått 30-dags rev. Oljan i oljeströmbr. utb.
  1/9
  1937
  Loket undergått 30-dags rev. Oljan i oljeströmbr. utbytt. 3 st borstbryggor samt 5 st huvudkontakter till drivmotorn utbytta.
  13/10
  1937
  Loket undergått 30-dags rev. Oljan i oljeströmbr. felfri. 5 st kolborstar och 6 st tryckstycken utb. /Dvst Sön
  20/11
  1937
  Loket undergått 30-dags rev. Oljan i oljeströmbr. felfri. 3 st kolborstar utb. /Dvst Sön
  29/12
  1937
  Loket undergått 30-dags rev. Oljan i oljeströmbr. utbytt.
  29/1
  1938
  Loket undergått 30-dags rev. Oljan i oljeströmbr. felfri.
  6 st huvudkontakter utb. /Dvst Sön
  24/5
  1938
  4 st kolborstar utbytta. /Dvst Sön
  4/7
  1938
  Loket undergått 30-dags rev. Oljan i oljeströmbr. felfri.
  1 st kol utb. Nya bultar i smörjpressledningen.
  10/8
  1938
  Loket undergått 30-dags rev. Oljan i oljeströmbr. felfri. /Dvst Sön
  16/9
  1938
  30-dags rev. Oljan i oljeströmbr. felfri. 5 st kolborstar och 2 st huvudkontakter utbytta. Små startsår finnes å strömsamlaren.
  10/10
  1938
  30-dags rev. Oljan i oljeströmbr. felfri. Blindaxellagren hoptagna, smörjpressledn. rep. h-vev- o motorlager hoptaget. 1 st munstycke och 1 st led, utb.
  11/11
  1938
  30-dags rev. Oljan i oljeströmbr. felfri. 3 st huvudkontakter utb. 3 st kolborstar utb. Nya packningar till växelventil insatta. Fjädersystemet justerat.
  19/12
  1938
  30-dags rev. Oljan i oljeströmbr. felfri. 1 st kolborste utb.
  27/1
  1939
  30-dags rev.
  4/2
  1939
  C-rep. Hjulbyte, Boggihjulet utbytt till följd av försliten hjulbana. Fråntagna axel nr 7284, undersatt axel nr 12629.
  21/7
  1939
  30-dags rev. Oljan i oljeströmbr. utb. Drivm. I 4 kol utb. Storlagerboxkilar justerade, en ställskruv utbytt. Vevlagren undersökta. Dörrlås repat. /Dvst Kra
  28/8
  1939
  30-dags rev. Oljan i oljeströmbrytaren provad (50000 v.) 4 st kol 6459 till ventilatormotor utbytta. 8 st kol d:o till kompressormotor utbytta. Nya manöverströmskontakter till FR. o. b. /Dvst Kra
  23/10
  1939
  30-dags rev. Oljan i oljeströmbrytaren provad (55000 v.) Nya manöverströmsfingrar uppsatta på F o B-valsen. Övriga såväl elektriska som mekaniska delar tillsedda.
  27/11
  1939
  C-rep. Hjulbyte på grund av salg i hjul. Fråntagna axlar nr 13662, 7212, 7263, Undersatta axlar nr 7170, 7172, 7223. (Ringtjocklek 70 mm.)
  9/1
  1940
  30-dags rev. Oljan i oljeströmbrytaren provad (50000 v.) 3 st. huvudkontakter till körrelän samt 4 st. manöverströmskontakter till F. o. B-valsen utbytta.
  13/2
  1940
  30-dags rev. Oljan i oljeströmbrytaren provad (50000 v.) Såväl elektriska som mekaniska delar tillsedda. 4 st bultar till V. III bromshängselfäste utbytta. Dvst Kra.
  7/5
  1940
  30-dags rev.
  6/6
  1940
  30-dags rev. i Kra
  10/7
  1940
  30-dags rev. Oljan i oljeströmbrytaren provad (80000 v.) Elektriska och mekaniska delarna tillsedda.
  13/8
  1940
  30-dags rev. Oljan i oljeströmbrytaren provad (60000 v.) Såväl elektriska som mekaniska delar tillsedda.
  19/9
  1940
  30-dags rev. Oljan i oljeströmbrytaren provad (50000 v) 12 st. huvudkontakter till körrelän utbytta. Högra övre vevlagert tillsatt. Dvst Kra.
  23/10
  1940
  30-dags rev. Oljan i oljeströmbrytaren provad (50000 v) 2 st manöverströmskontakter till F.o.B utbytta. Dvst Kra.
  28/11
  1940
  30-dags rev. Oljan i oljeströmbrytaren provad (50000 v) 14 st huvudkontakter till körrelän, 2 st manöverstr.kontakter till F.o.B samt 2 st manöverstr kont. till körkontrollern utbytta. Båda övre vevlagren hoptagna.
  15/1
  1941
  30-dags rev. Oljan i oljeströmbrytaren provad (50000 v) 2 st. huvudkontakter till körrelän utbytta. Högra övre och nedre, samt vänstra övre vevlagret igjutet ny babbits. 3 st. bärfjädsrar utbytta. Dvst Kra.
  25/2
  1941
  30-dags rev. Oljan i oljeströmbrytaren provad (50000 v) 12 st. huvudkontakter till körrelän utbytta. Båda övre vevlagren hoptagna.
  3/7
  1941
  30-dags rev. Oljan i oljeströmbrytaren provad (57000 v)
  9/5
  1941
  30-dags rev. Oljan i oljeströmbrytaren provad (
  12/6
  1941
  30-dags rev.
  27/9
  1941
  30-dags rev.
  1/11
  1941
  30-dags rev.

   Fil 0031 datum 2014-06-27