Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Arkivet - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem arkiv
Logga in/ut

Sökning
Särtryck m m
SJ Handböcker
SJ Föreskrifter
SJ ellok Oa
  Rep-journaler
    Oa 1
Blandat
Bibliotek
MBV slopade fordon
Branden i Karlshäll

REPARATIONSJOURNAL FÖR ELLOK Litt Oa nr 1

Tillverkare: Vagn- och Maskinfabriken AB, FALUN, tillverkningsår 1914.

Iordningsställd för Järnvägsmuseet i november 1962 vid Hvst Nvn.

Kompl vid hvst Nvn d. 2/9 1937.
J. Fontberg

Revision Hvst Nvn

Uppgifter om lagerspel är utelämnade här. Länkar på datum går till åtgärder.

Klass In Ut km efter Stator nr Rotor nr Transf nr Blindaxel nr Ax I nr Ax II nr Ax III nr Ax IV in
A-rev B-rev in ut in ut in ut in ut in ut in ut in ut in ut
A 341217 350814 239654 53571 47063 47063 7319 7319 82789 82789 7166 7807 7183 7252 7180
B 370809 370830 47063 47063 7319 7319 82789 82789 7166 7166 9510 7264 7183 7578 7252 7580 7180 7581
B 380817 380927 167693 69829 47063 47063 7319 7319 82789 82789 7166 7201 7214 7214 7578 7260 7580 7262 7581 7210
C 390304 390329 183679 13982 - - - - - - - - - - - - - - - -
A 400603 400726 274000 104300 47063 47063 7319 7319 82789 82789 7201 7261 7214 7239 7260 7804 7262 7242 7210 7255
B 420518 420910 124211 - 47063 47063 7319 7319 7261 7261 7239 7209 7804 13662 7242 7212 7255 7263
B 440122 440226 240000 112000 47063 47063 7319 7319 82789 82789 7261 7261 7602 7259 13662 7208 7212 7202 7263 7568
A 451128 460114 341000 105000 47063 47063 7319 7319 7261 7261 10318 7229 7208 7203 7202 7207 7568 7233
C 460130 460206 2500 47063 47063 7319 7339
A 470822 471009 131500 47063 47063 7339 7339 82789 82789 7261 7261 7229 7199 7203 7591 7207 15084 7233 7586
C 480602 480607 68000 47063 469794 7339 7339
A 490419 490607 141000 469794 469794 7339 7339 7261 7261 7214 7169 7591 12737 15084 7167 7586 7168
C 500307 500516 52000
A 510927 511031 160000 469794 460794 7339 7336 82784 82784 7261 7594 7169 7224 7606 9817 12828 13661 16083 7198
C 520912 520920 75000 469794 469799 7336 7336
A 530803 530928 140000 469799 469792 7336 7336 7594 7196 7224 7219 12599 7245 12600 7247 15083 7238
C 540913 540918 40000 469792 63250 7336 7336
C 540923 541005 40000
C 550406 550415 60000 63250 63247
C 570121 570227 109000 ? 469794 ? 7320

 

Revisioner utförda i driftverkstad

Datum Åtgärd
31/5
1937
Hjulbyte axel I utbytt till följd av lös ring. Fråntagen axel nr 7184, undersatta axel nr 9510. Dvst Sön.

13/4
1938
Boggiehjul utbytt på grund av poröst gods. Fråntagen axel n:r 7264, undersatt axel 7214. Dvst Sön

28/6
1945
Boggiehjul, Frånt. 7259, Ins. 10318. Dvst Kra

26/11
1947
Boggiehjulet utbytt. Nedtaget nr 7199, uppsatt nr 9510. Anledning: Porösst gods.

17/7
1950
Drivhjulen utbytta på grund av repor i lagergångar. Le.

24/11
1952
C-rep. Hjulbyte. Nertagna axlar: 9817, 13661, 7198. Uppsatta axlar: 12599, 12600, 15085. Ringtjocklek 51 mm. Ny babbits i alla storlager, koppelstångs och vevlager. Blindaxellagren å lok 1 hoptagna. Nytt babbitspålägg axel IV storlagerbox vänster sida.


 Fil 0032 datum 2014-06-29