Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Arkivet - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem arkiv
Logga in/ut

Sökning
Särtryck m m
SJ Handböcker
SJ Föreskrifter
SJ ellok Oa
  Rep-journaler
    Oa 2
Blandat
Bibliotek
MBV slopade fordon
Branden i Karlshäll

REPARATIONSJOURNAL FÖR ELLOK Litt Oa nr 2

Tillverkare: Vagn- och Maskinfabriken AB, Falun, tillverkningsår 1914.

Iordningsställd för Järnvägsmuseet i november 1962 vid Hvst Nvn.

Kompl vid hvst Nvn d. 2/9 1937.
J. Fontberg.

Revision Hvst Nvn

Uppgifter om lagerspel är utelämnade här. Länkar på datum går till åtgärder.

Klass In Ut km efter Stator nr Rotor nr Transf nr Blindaxel nr Ax I nr Ax II nr Ax III nr Ax IV in
A-rev B-rev in ut in ut in ut in ut in ut in ut in ut in ut
341217 350818 239654 53571 47063 47063 7320 732002

Vid huvudverkstad utförda icke programenliga arbeten

 Fil 0033 datum 2015-01-12