Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Arkivet - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem arkiv
Logga in/ut

Sökning
Särtryck m m
SJ Handböcker
SJ Föreskrifter
SJ ellok Oa
  Rep-journaler
    Oa 7
Blandat
Bibliotek
MBV slopade fordon
Branden i Karlshäll

REPARATIONSJOURNAL FÖR ELLOK Litt Oa nr ---------11

Tillverkare: Siemens Schückert Berlin, tillverkningsår 1914.

Skrotad vid Hvst Notviken Sepember 19-----------62.

El. delen ombyggd vid hvst Nvn d. 11/6 -32. Kompl vid hvst Nvn d. 19/2 -37.
Erik Rahm.

Revision Hvst Nvn

Uppgifter om lagerspel är utelämnade här. Länkar på datum går till åtgärder.

Klass In Ut km efter Stator nr Rotor nr Transf nr Blindaxel nr Ax I nr Ax II nr Ax III nr Ax IV in
A-rev B-rev in ut in ut in ut in ut in ut in ut in ut in ut

Vid huvudverkstad utförda icke programenliga arbeten

 Fil 0034 datum 2015-01-12