Lagerlunda 1875 Error - malmvagn.se

EN LITEN OLYCKA HAR INTRÄFFAT - A SMALL ACCIDENT HAS OCCURRED

Inte många skadade. Men:

Det är problem med att hitta märket <body> i filen 0036.html. Det betyder att vi inte vet vad som ska visas. Filen är troligen förvanskad. Felkod = SH12.5.10.

Normalt ska denna sida aldrig visas, men vi kan alla göra fel, både maskiner och människor. Om detta fel inträffar igen kunde det vara bra om du hörde av dig till webmaster at nbjvm punkt se och meddelar felkoden ovan, om det nu har angivits någon. Tack!

Not many casualties. But:

There is a problem finding the <body> tags in the file 0036.html, which means that we don't know what to show. The file is probably corrupt. Error code = SH12.5.10.

Normally this page wouldn't been shown, but errors are possible both for machines and humans. If this error persists, you might help us by contacting webmaster at nbjvm dot se, mentioning the error code above, if any. Thank you!