Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Arkivet - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem arkiv
Logga in/ut

Sökning
Särtryck m m
SJ Handböcker
SJ Föreskrifter
SJ ellok Oa
  Detaljer Oa 1-2
Blandat
Bibliotek
MBV slopade fordon
Branden i Karlshäll

INVENTARIENUMMER PÅ DETALJER I ELLOK Oa 1-2

I nedanstående tabell listas märkningar på detaljer i det dubbellok som vid Norrbottens Järnvägsmuseum står utställt med nummerskyltarna 1 och 2.

Oa 1 Oa 2
Detalj Inv nr Annan märkning Inv nr Annan märkning
Drivmotor stator 7 (Anm 1) 2 (Anm 1)
Drivmotor rotor (Anm 2) (Anm 2)
Huvudtransformator (Anm 2) 344037
Blindaxel 7196 7211 CH 3716
Axel I 7219 CH K 530 7189 CH K 218
Axel II 7245 CH K 356 7248 CH K 356
Axel III 7247 CH K 393 7217 CH K 393
Axel IV 7238 CH K 394 7220 CH K 392
Vevstake vä 39 21
Vevstake hö 39 21
Motoraxel 469805
Motvikt övre vä 7120
Motvikt övre hö 3260
Luftbehållare vä 10/9 38 (Anm 3)
15/2 44 (Anm 4)
15/12 45 (Anm 5)
12/5 49 (Anm 6)
Luftbehållare hö 15/2 44
15/12 45
12/5 49
Körkontroller 428889 428888

CH torde vara charge-nummer. Anmärkningar:

  1. Stans på nummerplåten som ännu ej kunnat läsas i sin helhet.
  2. Någon märkning har ej kunnat återfinnas.
  3. Enligt reparationsjournaler var Oa 1 och 2 intagna på B-revision 17/8 1938 - 27/9 1938.
  4. Enligt reparationsjournaler var Oa 1 och 2 intagna på B-revision 22/1 1944 - 26/2 1944.
  5. Enligt reparationsjournaler var Oa 1 och 2 intagna på A-revision 28/11 1945 - 14/1 1946.
  6. Enligt reparationsjournaler var Oa 1 och 2 intagna på A-revision 19/4 1949 - 7/6 1949

Malmbanans Vänner, Arcusvägen 95, 975 94 LULEÅ. Tel 0920-250016.

 Fil 0038 datum 2014-07-03