Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Arkivet - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem arkiv
Logga in/ut

Sökning
Särtryck m m
SJ Handböcker
SJ Föreskrifter
SJ ellok Oa
  Rep-journaler
    Oa 13
Blandat
Bibliotek
MBV slopade fordon
Branden i Karlshäll

REPARATIONSJOURNAL FÖR ELLOK Litt Oa nr 13

Arkivbilder

Tillverkare: Vagn- och Maskinfabriken Falun AB, tillverkningsår 1915.

Kompl vid hvst Nvn d. 27/7 -37.
Erik Rahm.

Revision Hvst Nvn

Uppgifter om lagerspel är utelämnade här. Länkar på datum går till åtgärder.

Klass In Ut km efter Stator nr Rotor nr Transf nr Blindaxel nr Ax I nr Ax II nr Ax III nr Ax IV in
A-rev B-rev in ut in ut in ut in ut in ut in ut in ut in ut
A +
ombyggnad
300616 301201 134868
B 1) 340215 200000 110500
C 370529 370709 469804 469804 7324 7324 82795 82795 7221 7221 10320 10320 7173 12737 7177 7167 7175 7168
C 370721 370724
C 380305 380408 31015
B 390710 390918 82771 469804 469804 7324 7324 82795 82795 7221 7221 10320 7269 12737 15262 7167 7595 7168 7588

1) utförd vid dvst Sön.

 Fil 0040 datum 2014-07-02