Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Arkivet - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem arkiv
Logga in/ut

Sökning
Särtryck m m
SJ Handböcker
SJ Föreskrifter
SJ ellok Oa
  Rep-journaler
    Oa 15
Blandat
Bibliotek
MBV slopade fordon
Branden i Karlshäll

REPARATIONSJOURNAL FÖR ELLOK Litt Oa nr 15

Arkivbilder

Tillverkare: Vagn- och Maskinfabriken Falun AB, tillverkningsår 1915.

Kompl vid hvst Nvn d. 21/12 -37.
J. Frostberg.

 Fil 0042 datum 2014-06-27