Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Arkivet - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem arkiv
Logga in/ut

Sökning
Särtryck m m
SJ Handböcker
SJ Föreskrifter
SJ ellok Oa
Blandat
Bibliotek
  Koder
MBV slopade fordon
Branden i Karlshäll

KLASSIFICERING AV LITTERATUR

1. ALLMÄNT

Låt varje kod vara tvåställig och utgöras av en bokstav + en siffra = lättläsligt för människan. Flera koder kan kombineras i en sträng som då beskriver boken.

Exempel med koder enligt nedan:

 • En utredning om SJ telefonnät skulle bli U2T1.
 • En lärobok i bromskunskap U1B2
 • Handbok för lokomotor Z64 blir H1L2

2. Koder för innehåll

Nyckelord och tillhörande koder

 • Administration - A1
 • Banteknik - B1
 • Broms - B2
 • Cirkulär - C1
 • Eldrift - E1
 • Fordon - F1
 • Föreskrift - F2
 • Handbok - H1
 • Jubileumsskrift - J1
 • Lok - L1
 • Lokomotor - L2
 • Motorvagn - M1
 • Ordlista - O1
 • Signalteknik - S1
 • Teleteknik - T1
 • Trafik - T2
 • Utbildning - U1
 • Utredning - U2
 • Vagn - V1
 • Z reserverat för koder för skick?

 

Skick

 • Som ny
 • Begagnad, men får användas
 • Dåligt skick, får användas endast efter särskilt tillstånd

 

 Fil 0728 datum 2014-02-15