Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
Föreskrifter
Handböcker
  Utbildning
    MBVF 13
    Kompl intyg (RKI)
Sökning
Logga in/ut

UTBILDNING

En väsentlig del vid tågdriften är utbildning, såväl grundutbildning som fortbildning och repetitionsutbildning. MBV driver utbildning både i egen regi och i samarbete med JHRF.

En utbildning grundar sig på en kursplan. I denna ska beskrivas bl a utbildningens mål, vilka kvalifikationer som behövs för tillträde till kursen, krav på lärare och examinator och kursens innehåll. Då det ofta förekommer att delar av en kurs överensstämmer med delar av andra kurser, sammansätts en kurs av en eller flera ämnes- eller praktikmoduler.

Utbildning är en förutsättning för kompetens och behörighet. De två senare behandlas inte här, se Personal.

 Fil 0165 datum 2018-01-11