Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
Föreskrifter
Handböcker
Utbildning
  Kompetensnämnd
    Kompl intyg (RKI)
Sökning
Logga in/ut

KOMPLETTERANDE INTYG

Användare delas upp i fyra grupper:

  • Icke inloggade: Dessa ser ingenting av registret.
  • Inloggade utan någon behörighet: kan se vilka som har intyg, men kan inte se några data eller göra några utskrifter.
  • Inloggade tillhörande trafikavdelningen som har förarbevis: kan se sina egna data, men kan inte skriva ut intyg eller bestyrkta kopior.
  • Trafikchef och säkerhetsansvarig: Kan skapa, uppdatera och ändra i registret samt skriva ut intyg och bestyrkta kopior.

För närvarande är bara utskriftsfunktionerna i bruk. Uppläggning, uppdatering och ändringar får t v skötas manuellt.

Se även föreskriften MBVF 0319 och handboken MBVH 33319.

 Fil 1089 datum 2015-09-02