Malmbanans Vänner
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem MBV

Bli medlem
Kalender
Karven
Kontakt
Funktionärer
Museisektion
Tågdriftsektion
Stadgar
Årsberättelser
Webadmin
Sökning
Login/logout
Medlemspost

MALMBANANS VÄNNERS FUNKTIONÄRER

    Styrelse
Ordförande Torbjörn Lidberg
Vice ordförande E Bertil Persson
Sekreterare Jan Långström 070-3327508
Kassör Lars-Olov Lövgren
Ledamot Mats Holmgren
Suppleant Björn Töyrä
Suppleant Thord Hallenqvist 0920-87825
    Museisektion
Föreståndare Jan Bergsten
Ledamot Lars-Olov Lövgren
Ledamot Bertil Persson
Ledamot Anders Wallström
    Tågdriftsektion
Föreståndare Jan Långström 070-3327508
Trafikchef Rolf Nord 010-4844162, 070-5135486
Maskinchef Martin Långström 070-6534227
Banchef Björn Töyrä
Säkerhetsansvarig Jan Långström
    Kompetensnämd
Ledamot Torbjörn Lidberg
Ledamot Martin Långström
Ledamot Jan Långström
    Revisorer
Revisor Kenth Barkestedt
Revisor Christer Barkestedt
Suppleant Anders Kronborg
    Övriga
Karvenredaktör Jan Bergsten
Skarvenredaktör Martin Långström 070-6534227
Personalansvarig Lars-Olov Lövgren
    Valberedning
Sammankallande Jan Bergsten
Ledamot Göran Ekman
Suppleant Gunnar A Kajander

 Fil 1049 datum 2018-01-06