Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Arkivet - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem arkiv
Logga in/ut

Sökning
Särtryck m m
SJ Handböcker
SJ Föreskrifter
SJ ellok Oa
Blandat
Bibliotek
MBV slopade fordon
  Ånglok
  Lokomotorer
  Övriga drivfordon
  Personvagnar trä
  Personvagnar stål
  Godsvagnar
  Dressiner m m
  Övriga
Branden i Karlshäll

SLOPADE FORDON

Under denna rubrik döljer sig fordon som museet gjort sig av med av en eller annan anledning. Det kan röra sig om lånade fordon som lämnats tillbaka, fordon som bytts mot andra eller fordon som skrotats för att det inte funnits någon museal anledning att behålla dem. Definitionen på slopning överensstämmer här alltså inte med den gängse som brukar beteckna fordon som tagits ur trafik, vanligen inför skrotning.

Många av de här upptagna fordonen förstördes i den stora branden 2016-05-26 då massamagasinen i Karlshäll brann ned.

Även om dessa fordons inte längre är kvar vid museet, kan det vara intressant att ha kvar några noteringar om dem:

I begreppet personvagnar inkluderas post- och resgodsvagnar. Person- och godsagnar ombyggda till tjänstefordon tas upp under sitt ursprung om inte särskilda skäl föreligger.

 Fil 0015 datum 2021-01-03