Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Arkivet - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem arkiv
Logga in/ut

Sökning
Särtryck m m
SJ Handböcker
SJ Föreskrifter
SJ ellok Oa
Blandat
Bibliotek
MBV slopade fordon
  Ånglok
Branden i Karlshäll

SLOPADE DRIVFORDON

Dessa drivfordon har vid olika tillfällen ägts, lånats eller på annat sätt disponerats av Malmbanans Vänner, men finns nu inte kvar vid Norrbottens Järnvägsmuseum.


Ånglok SJ B 1147

Avyttrades 2017-09-25 till Nöjeshallen i Luleå AB. De äldre i föreningen kände ett visst vemod när loket drogs iväg av en T44, eftersom det var MBV:s första lok. Emellertid gjorde bl a en skev mittdrivaxel att loket fick avställas och på senare år tjänstgöra som reservdelsleverantör.
Ånglok SJ B 1320

När problemen med B 1147 hade blivit uppenbara och hundraårsjubileet för Malmbanan närmade sig, behövdes ett extra B-lok. 1988 lånade vi 1320 from SJ och använde det till fram 1994, då B 1085 och B 1222 gjorde det överflödigt och 1320 återlämnades till SJ. B 1320 är tillverkat 1917 av Nydqvist & Holm i Trollhättan, dit loket återkom och (2010) ägs loket av Innovatum Science Center och tas omhand av NoHAB Ångloksklubb. Det finns uppställt utanför Innovatum. Bilden är från 1988 i Notviken, där uppställning pågår för kavalkaden Malmbanan 100 år.
Ånglok SJ B 1432

Sedan 1991 disponerade Malmbanens Venner i Narvik B 1432, tillverkat 1919 av Motala Verkstad, genom att det var på dispositionsavtal med Malmbanans Vänner i Sverige. 1998 övergick loket i norsk ägo genom att den norska systerföreningen i samarbete med Ofotens museum köpte det. Bilden är från 1991 på Narvik stasjon.
Ånglok SJ E2 1155

Sedan 1995 disponerade Malmbanens Venner i Narvik även E2 1155, tillverkat 1915 av Atlas, genom att det var på dispositionsavtal med Malmbanans Vänner i Sverige. 1998 övergick loket i norsk ägo genom att den norska systerföreningen i samarbete med Ofotens museum köpte det. Bilden är från 1995 i Nattavaara när loket drogs ut från beredskapsskjulet. 1155 skulle fortsätta till Narvik och själva skjulet gick till museet i Karlsvik och blev en del i lokstallet.

 Fil 0016 datum 2021-01-05