Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Arkivet - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem arkiv
Logga in/ut

Sökning
Särtryck m m
SJ Handböcker
SJ Föreskrifter
SJ ellok Oa
Blandat
Bibliotek
MBV slopade fordon
  Personvagnar trä
Branden i Karlshäll

SLOPADE PERSONVAGNAR MED TRÄKORG

Dessa personvagnar har vid olika tillfällen ägts, lånats eller på annat sätt disponerats av Malmbanans Vänner, men finns nu inte kvar vid Norrbottens Järnvägsmuseum.


RESTAURANTVAGN SJ Ro2b 2702 inventarienummer 30002702

Den enda bevarade svenska trärestaurantvagnen. Efter slopningen som trafikfordon vid SJ, byggdes den om till utställningsvagn litt So6 och förevisade bl a Osby tvättmaskiner. Därefter hamnade den som undervisningsvagn i Älvsjö och skadades rätt svårt invändigt efter en brand i ett elskåp och förvärvades av Malmbanans vänner 1987. Ganska mycket arbete fick läggas ned på att få vagnen i ett skick så den kunde fungera som restaurantvagn igen, om än med en inredning som inte var särskilt musealt riktig.

Vid denna tid arbetade MBV med tre persontågsätt: lokaltågssättet med plattformsvagnar, teaktågsättet och ståltågsättet. 2006 beslutades att avveckla teaktågssättet och koncentrera sig på de två andra. I samband med detta överlämnades 2702 till Sveriges Järnvägsmuseum och i utbyte fick MBV kafévagnen RB4 3581. Ro2a 2702 är f n under återställning till nära nog originalutförande i Gävle, något som Sveriges Järnvägsmuseum också har bättre förutsättningar för.

Övre bilden är från 1987 när vagnen just ankommit till Luleå. Den är målad i SJ röd 92 utanpå teaken och saknar alla fönster i köksdelen. Den andra bilden är från 1993.

Person- och resgodsvagn med kupéer NSB CFo2b/BF31 796

I stort sett samma utförande som CFo2b 18023, men utrustad med sjukkupé. Kupévagn tillverkad 1924 av Strömmen. I samband med avvecklingen av teaktåget (se ovan för 2702) såldes 2006 till Norsk Museumstog. Bilden tagen 2006-09-04 i Långträsk under transport till Gävle fvb Norge.
Personvagn med kupéer NSB Co2b/B30 type 2 18099

1983 hade den unga föreningen MBV endast två personvagnar: CF2 1637 och den norska CFo2b 18023, vilken senare gått på Malmbanan i malmtågen. Då Sverige mycket tidigare än Norge fasat ut träpersonvagnarna, fanns det inte mycket att välja på i Sverige, medan Norge hade ett överskott på avställda träpersonvagnar. 18099 kunde därför tillsammans med 18143 fås på långtidsdeposition från Jernbanemuseet. Återgick 2006 tillsammans med 18143 till Norge. Bilden tagen 2006-09-04 i Långträsk.
Personvagn med salonger NSB Co3c/B30 type 3 18149

Den sist byggda trävagnen i Norge, 1937 av Skabo. Erhölls som deposition från Norsk Jernbanemuseum 1983 tillsammans med 18099. Återgick tillsammans med denna vagn 2006 till Norge. Bilden tagen 2006-08-27 i Karlsvik.
Person- och resgodsvagn med kupéer NSB CFo2b/BF31 18023

Kupévagn tillverkad 1918 av Skabo och kom till MBV 1983 från Narvik som en av MBV:s första personvagnar. Inredd med 6 kupéer med 48 sittplatser, resgodsutrymme max 2 ton och konduktörskupé. Den hade tre värmesystem, el, ånga och kokskaminer i underredet. Bromsen var av typ HiK-GP. En genuin malmbanevagn försedd med genomgångsledning för malmtågsbroms och använd som konduktörsvagn i malmtåg. Förstördes 2016-06-25 när massamagasinen i Karlshäll brann ned. Bilden är från 1989-05-01 i Boliden när MBV körde "demonstrationståg".
Sjukvagn Co10 1879 (Qgy 986 0051)

Förstördes 2016-06-25 när massamagasinen i Karlshäll brann ned. Skrotades 2016-07-27 på brandplatsen i Karlshäll, Luleå. Fanns ingen bra bild före branden, så denna bild är efter.
Personvagn 3 klass C3a 1333 (Qlc-a 945 0777)

Förstördes 2016-06-25 när massamagasinen i Karlshäll brann ned. Skrotades 2016-07-27 på brandplatsen i Karlshäll, Luleå. Bilden är från renoveringsarbetet i i godsmagasinet i Boden 1986. Godsmagasinet finns f ö inte heller kvar numera.
Personvagn 2 & 3 klass BC3 1568 (Qgu-e 945 0976)

Förstördes 2016-06-25 när massamagasinen i Karlshäll brann ned. Skrotades 2016-07-27 på brandplatsen i Karlshäll, Luleå. Bild 1984-07-29 i Älvsbyn innan den hämtades av MBV 1989.

 Fil 0017 datum 2021-01-06