Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Arkivet - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem arkiv
Logga in/ut

Sökning
Särtryck m m
SJ Handböcker
SJ Föreskrifter
SJ ellok Oa
Blandat
Bibliotek
MBV slopade fordon
  Godsvagnar
Branden i Karlshäll

SLOPADE GODSVAGNAR

Dessa godsvagnar har vid olika tillfällen ägts, lånats eller på annat sätt disponerats av Malmbanans Vänner, men finns nu inte kvar vid Norrbottens Järnvägsmuseum.


Täckt godsvagn Gsh 31209 - Qgg 946 0209 följevagn tillredskapsvagn

Förrådsvagn i Gällivare. Avyttrad 2017-09-25.
Täckt godsvagn Gsh 41257

Återlämnades till SJ i byte mot G (Abiskovagnen). Mera forsking behövs.

 Fil 0018 datum 2021-01-06