Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Arkivet - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem arkiv
Logga in/ut

Sökning
Särtryck m m
SJ Handböcker
SJ Föreskrifter
SJ ellok Oa
Blandat
Bibliotek
MBV slopade fordon
  Övriga
Branden i Karlshäll

ÖVRIGA SLOPADE FORDON

Dessa fordon har vid olika tillfällen ägts, lånats eller på annat sätt disponerats av Malmbanans Vänner, men finns nu inte kvar vid Norrbottens Järnvägsmuseum.


Brandbil International
ADH 302


Övriga vägfordon 39900003 Lätt lastbil AGP, 39900010 lätt lastbil HPY 540 39900012 lätt lastbil MFF 464.

 Fil 0019 datum 2021-01-06