Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Arkivet - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem arkiv
Logga in/ut

Sökning
Särtryck m m
SJ Handböcker
SJ Föreskrifter
SJ ellok Oa
  Detaljer Oa 1-2
  Rep-journaler
Blandat
Bibliotek
MBV slopade fordon
Branden i Karlshäll

SJ ELLOK littera Oa

Under denna rubrik har här samlats en del historiska dokument rörande den första elektriska malmtågsloktypen samt sammanfattningar och nuvarande uppgifter.

Det har varit mycken diskussion om vilka lok som egentligen står uppställda i Norrbotten Järnvägsmuseum. Bl a har följande åsikter framförts:

  • Ena loket är en Oa, det andra en Ob, förslagsvis Oa 2 och Ob 37.
  • Eftersom Oa 1 brunnit, måste museiloket vara något annat.
  • Oa 1 skrotades 1959 i Notviken.
  • Det är Oa 18 och Oa 26.
  • Ramstansarna har utplånats för att man ville att loken skulle se ut som 1 och 2.

Finns det något som talar för att museiloken verkligen är 1 och 2?

  • I reparationsjournalerna anges för både 1 och 2 att de är iordningsställda för Järnvägsmuseet i november 1962.
  • Instansat datum för tryckprovning på huvudluftbehållare de tre sista gångerna är lika för båda loken och överensstämmer med de tillfällen då båda varit inne på revision.
  • Inventarienummer på axlarna på museilok 1 överensstämmer med senast angivna uppgifter i reparationsjournal för Oa 1.
  • Tillverkningsnummer på körkontroller ligger i följd för museiloken 1 och 2.

 Fil 0030 datum 2021-03-28