Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Arkivet - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem arkiv
Logga in/ut

Sökning
Särtryck m m
SJ Handböcker
SJ Föreskrifter
SJ ellok Oa
Blandat
Bibliotek
MBV slopade fordon
  Personvagnar stål
Branden i Karlshäll

SLOPADE PERSONVAGNAR MED STÅLKORG

Dessa personvagnar har vid olika tillfällen ägts, lånats eller på annat sätt disponerats av Malmbanans Vänner, men finns nu inte kvar vid Norrbottens Järnvägsmuseum.

Länk till en sida om branden i Karlshäll, som det hänvisas till nedan.


SJ BC2 3482

Använd vid räddningstjänstens övningar. 2013-06-30 erhöll MBV vagnen som ersättning för utförda tjänster. Bilden tagen på den urspårade vagnen som strax ska vältas på sidan 2012-11-26 vid spåret till Karlshäll.

Alternativt sökbegrepp: 3482      Beskrivning: Skrot      Daglig benämning: BC2 3482     
Klassificering: Liggvagn      SJ-littera: BC2      SJ-nummer: 3482     
Till MBV: 2013-06-30     

SJ Bco7b/AB7 3500

Antal axlar: 4 st     Axelföljd: 2'2'      Axeltyp: 40A/40C 40E/40C     
Boggi A-ända: MD11 11185      Boggi B-ända: MD11 13586      Fordonets bredd: 3,134 m    
Bromstyp: KE-GPR      Bromsvikt G: 42 ton     Bromsvikt P: 44 ton    
Bromsvikt R: 58 ton     Daglig benämning: BCo7b (AB7) 3500      EVNummer: 55 74 31 - 33 500 -8     
Hjulbas: 16+2,5 m     Fordonets höjd: 4,07 m     Lagerdriftklass t o m: 2018-05     
Lagerdriftklass: 2a      Löpduglig t o m: 2016-05-12      Löpduglighetsområde: TRV     
Största tillåtna hastighet enl besiktning: 100 km/h      Längd över buffertar: 23,5 m     Sittplatser 2kl: 20 st    
Sittplatser 3kl: 46 st     SJ-nummer: 3500      Största tillåtna hastighet: 130 km/h    
Tjänstevikt: 39,7 ton     Till MBV: 1990      Tillverkare: KVAB     
Tillverkningsår: 1942      Ansvarig för underhåll: Tsekt      Slopad vid MBV: 2016-07-26     

SJ BC2 3561

Använd vid räddningstjänstens övningar. 2013-06-30 erhöll MBV vagnen som ersättning för utförda tjänster. Bilden tagen vid vagnens ankomst till Gammelstad 2012-10-16.

Beskrivning: Skrot      Daglig benämning: BC2 3561      Klassificering: Liggvagn     
SJ-littera: BC2      SJ-nummer: 3561      Till MBV: 2013-06-30     

SJ RB4 3581

Ägare: MBV      Alternativt sökbegrepp: 3581      Antal axlar: 4 st    
Axelföljd: 2'2'      Axeltyp: 40A/40C 40E/40C      Boggi A-ända: MDP? 10511     
Boggi B-ända: MDP? 11029      Projektnr i bokföring: 4215      Fordonets bredd: 3,134 m    
Bromstyp: KE-GPR      Bromsvikt G: 40 ton     Bromsvikt P: 42 ton    
Bromsvikt R: 56 ton     Daglig benämning: RB4 3581      EVNummer: 55 74 87 - 33 581 -1     
Hjulbas: 16+2,5 m     Fordonets höjd: 4,07 m     Klassificering: Kafévagn     
Lagerdriftklass t o m: 2018-12      Lagerdriftklass: 1b      Löpduglig t o m: 2015-11-10     
Löpduglighetsområde: TRV      Största tillåtna hastighet enl besiktning: 100 km/h      Längd över buffertar: 23,5 m    
Ombyggare 1: SJM      Ombyggare 2: SJM      Ombyggnadsår 1: 1971     
Ombyggnadsår 2: 1987      Sittplatser 2kl: 34 st     Restaurangplatser: 16 st    
SJ-littera: RB4      SJ-nummer: 3581      Största tillåtna hastighet: 130 km/h    
Tjänstevikt: 39 ton     Till MBV: 2006      Tillverkare: ASJL     
Tillverkningsår: 1944      Ansvarig för underhåll: Tsekt      Slopad vid MBV: 2016-07-27     

SJ B15 4046

Antal axlar: 4 st     Axeltyp: 21A/21      Bild nr 1: pic/0261.jpg     
Boggi A-ända: 39M-II 7075      Boggi B-ända: 39M-II 7074      Bromstyp: KE-GPR     
Bromsvikt G: 36 ton     Bromsvikt P: 38 ton     Bromsvikt R: 54 ton    
Daglig benämning: Co8f (B15) 4046      EVNummer: 55 74 22 - 33 046 -3      Hjulbas: 16+3 m    
Lagerdriftklass t o m: 2025-07      Lagerdriftklass: 1a      Löpduglig t o m: 2014-06-05     
Löpduglighetsområde: TRV      Största tillåtna hastighet enl besiktning: 100 km/h      Längd över buffertar: 23,5 m    
Sittplatser 2kl: 74 st     Största tillåtna hastighet: 130 km/h     Tjänstevikt: 36,7 ton    
Ansvarig för underhåll: Tsekt      Slopad vid MBV: 2016-07-26     

SJ BC1 4355

Utdrag ur fordonsdatabasen ej tillgängligt.

SJ Bco7b/AB7 4367

Antal axlar: 4 st     Axelföljd: 2'2'      Axeltyp: 40A/40C 40E/40C     
Boggi A-ända: MD11 8858      Boggi B-ända: MD11 9984      Fordonets bredd: 3,134 m    
Bromstyp: KE-GPR      Bromsvikt G: 42 ton     Bromsvikt P: 44 ton    
Bromsvikt R: 58 ton     Daglig benämning: BCo7b (AB7) 4367      EVNummer: 55 74 31 - 33 367 -2     
Hjulbas: 16+2,5 m     Fordonets höjd: 4,07 m     Lagerdriftklass t o m: 2018-05     
Lagerdriftklass: 2a      Löpduglig t o m: 2016-05-12      Löpduglighetsområde: TRV     
Största tillåtna hastighet enl besiktning: 100 km/h      Längd över buffertar: 23,5 m     Sittplatser 2kl: 20 st    
Sittplatser 3kl: 46 st     SJ-nummer: 4367      Största tillåtna hastighet: 130 km/h    
Tjänstevikt: 38,8 ton     Till MBV: 1990      Tillverkare: ASJL     
Tillverkningsår: 1950      Ansvarig för underhåll: Tsekt      Slopad vid MBV: 2016-07-26     

Restaurantvagn SJ Ro3c/R3 4410

Denna vagn förvärvades enbart för att tjänstgöra som reservdelförråd till Ro3c 4472 och andra vagnar. MBV fick den billigt eftersom matsalen var eldhärjad. Resterna efter reservdelsplockningen, nätt och jämnt löpdugliga, skrotades 1991 i Kiruna. Som ett kuriosum kunde vi ett tag skryta med att samtidigt ha tre restaurangvagnar (2702, 4410 och 4472). Största delen av reservdelarna förstördes vid branden i Karlshäll 2016-06-25. Bilden tagen 1988-10-16 då vagnen levererades på Storheden i Luleå.

SJ Bco7b/AB7 4452

Antal axlar: 4 st     Axelföljd: 2'2'      Axeltyp: 40A/40C 40E/40C     
Bild nr 1: pic/0090.jpg      Boggi A-ända: MD11 12236      Boggi B-ända: MD11 10812     
Fordonets bredd: 3,134 m     Bromstyp: KE-GPR      Bromsvikt G: 39 ton    
Bromsvikt P: 41 ton     Bromsvikt R: 55 ton     Daglig benämning: BCo7b (AB7) 4452     
EVNummer: 55 74 31 - 33 452 -2      Hjulbas: 16+2,5 m     Fordonets höjd: 4,07 m    
Lagerdriftklass t o m: 2018-05      Lagerdriftklass: 2a      Löpduglig t o m: 2016-05-12     
Löpduglighetsområde: TRV      Största tillåtna hastighet enl besiktning: 100 km/h      Längd över buffertar: 23,5 m    
Sittplatser 2kl: 20 st     Sittplatser 3kl: 46 st     SJ-nummer: 4452     
Största tillåtna hastighet: 130 km/h     Tjänstevikt: 38,5 ton     Till MBV: 1990     
Tillverkare: ASJL      Tillverkningsår: 1951      Ansvarig för underhåll: Tsekt     
Slopad vid MBV: 2016-07-25     

SJ WL3 4562

:      Alternativt sökbegrepp: 4562      Antal axlar: 4 st    
Axelföljd: 2'2'      Axeltyp: 40A/40C 40E/40C      Boggi A-ända: MD12 12177     
Boggi B-ända: MD12 9070      Fordonets bredd: 3,134 m     Bromstyp: KE-GPR     
Bromsvikt G: 44 ton     Bromsvikt P: 49 ton     Bromsvikt R: 62 ton    
Daglig benämning: WL3 4562      EVNummer: 55 74 72 - 33 562 -8      Hjulbas: 16,6+2,5 m    
Fordonets höjd: 4,07 m     Klassificering: Sovvagn      Lagerdriftklass t o m: 2020-05     
Lagerdriftklass: 1b      Löpduglig t o m: 2016-08-31      Löpduglighetsområde: TRV     
Största tillåtna hastighet enl besiktning: 100 km/h      Längd över buffertar: 24,1 m     Sovplatser: 36 st    
SJ-littera: WL3      SJ-nummer: 4562      Största tillåtna hastighet: 130 km/h    
Tjänstevikt: 44 ton     Till MBV: 2006      Tillverkare: KVAB     
Tillverkningsår: 1954      Slopad vid MBV: 2016-07-24     

SJ B1 4910

Denna vagn förvärvades för att iordningsställas tillsammans med F33 55221 visa hur en del av militärt sjuktåg kunde se ut under kalla krigets dagar. Innan den kom så långt, var den med i en filminspelning och 2016-06-25 förstördes den i branden i Karlshäll. Den militära sjukinredningen med bårar m m förstördes även samtidigt. Den skrotades på plats 2016-07-19.

Axeltyp: 40A/40C 40E/40C      Bild nr 1: pic/0264.jpg      Daglig benämning: Bo1 (B1) 4910     
Ansvarig för underhåll: Msekt      SJ-littera: B1      SJ-nummer: 4910     
Tillverkare: KVAB      Tillverkningsår: 1963      Tjänstevikt: 41,5 ton    
Längd över buffertar: 24,1 m     Fordonets bredd: 3,14 m     Fordonets höjd: 4,07 m    
Hjulbas: 16,6+2,5 m     Antal axlar: 4 st     Axelföljd: 2'2'     
Boggi A-ända: MD12      Boggi B-ända: MD12      Bromsvikt G: 47 ton    
Bromsvikt P: 49 ton     Bromsvikt R: 66 ton     Bromstyp: KE-GPR     
Största tillåtna hastighet: 130 km/h     Sittplatser 2kl: 62 st     Slopad vid MBV: 2016-07-19     

NSB A2 24003

Erhölls som gåva i januari 2013 i delvis plundrat skick som reservdelsvagn av Veolia. Delar av vagnen användes för att upprusta A2 24007 och övriga plockade delar förstördes i branden i Karlshäll. Bilden tagen vid hämtningen i Notviken 2013-01-25.

Beskrivning: Personvagn med 2 salonger, norsk, skrot      Klassificering: 1 kl personvagn      Längd över buffertar: 23,5 m    
NSB B3 25569

Alternativt sökbegrepp: 25569 319      Antal axlar: 4 st     Beskrivning: Personvagn med 2 salonger, norsk     
Boggi A-ända: 8680      Boggi B-ända: 8680      Fordonets bredd: 3,1 m    
Bromstyp: KE-GPR      Bromsvikt G: 34 ton     Bromsvikt P: 37 ton    
Bromsvikt R: 53 ton     Daglig benämning: B3 25569      EVNummer: 55 74 29 - 33 319 -7     
Hjulbas: 16+2,5 m     Klassificering: 2 kl personvagn      Löpduglighetsområde: TRV     
Största tillåtna hastighet enl besiktning: 100 km/h      Längd över buffertar: 23,5 m     Sittplatser 2kl: 58 st    
SJ-littera: B3      SJ-nummer: 25569      Största tillåtna hastighet: 130 km/h    
Tjänstevikt: 36,6 ton     Till MBV: 2012      Tillverkare 1: NEBB     
Tillverkare: Strømmen      Tillverkningsår: 1964      Fordonets höjd: 4,08 m    
Axelföljd: 2'2'      Slopad vid MBV: 2016-07-27     

 Fil 0045 datum 2021-03-28