Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Arkivet - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem arkiv
Logga in/ut

Sökning
Särtryck m m
SJ Handböcker
SJ Föreskrifter
SJ ellok Oa
Blandat
Bibliotek
MBV slopade fordon
  Lokomotorer
Branden i Karlshäll

SLOPADE LOKOMOTORER VID MBV

Följande lokomotorer har ägts eller disponerats av MBV:


LOKOMOTOR Z43 445 inventarienr 35400445

Adhesionsvikt: 20 ton     Antal axlar: 2 st     Axelföljd: B     
Bild nr 1: pic/0231.jpg Bromstyp: Knorr-P    Bromsvikt P: 15 ton  .
Daglig benämning: Z43 445      Dynamisk vikt: 20 ton     EVNummer: 98 74 0000445-1     
Hjulbas: 4 m     Fordonets höjd: 3,38 m     Klassificering: Lokomotor     
Löpduglig t o m: 2014-06-05      Löpduglighetsområde: TRV      Största tillåtna hastighet enl besiktning: 40 km/h     
Längd över buffertar: 8,8 m     Största axeltryck: 10 ton     Största tillåtna hastighet: 25/55 km/h    
Tjänstevikt: 20 ton     Tillverkare: KVAB      Tillverkningsnr: 158     
Tillverkningsår: 1959      Slopad vid MBV: 2016-07-28     

Driftstatistik:
2007: 30 (ofullständig registrering) - 20,5 timmar
2010: Inga km registrerade - 4 timmar
2011: Inga km registrerade - 7,42 timmar
2012: Inga km registrerade - 174,33 timmar
2013: Inga km registrerade - 124,5 timmar
2014: Inga km registrerade - 5.67 (ofullständig registrering)
2016: 0 km - 0,1 timmar

Nedan följer fordonshandboken för Z43 445 sådan den blivit skriven före slopningen

4. ELSYSTEM

4.1. Batteri

Ett NiFe-batteri på 24 V är placerat under B-huven.

4.2. Generator

Generatorn är monterad på motorns högra sida och drivs via samma kilremmar som driver kylarfläkten. Den är försedd med genomgående axel som är kopplad till kylvattenpumpen. Generatorn är försedd med två fältlindingar och ankarströmmen tas ut via 2 par borstar (vardera med 2 kol).

4.3. Laddningsregulator

Laddningsregulatorn är monterad under förarbordet till vänster.

8. HANDHAVANDE

8.1 ÅTGÄRDER FÖRE KÖRNING
 • Vänstersida främre huv
  • Kontrollera oljenivå med stickan i frihjulet.
  • Kontrollera nivå på motorolja.
  • Kontrollera oljenivå i insprutningspump. (Torka av stickan först, annars syns inte oljan.)
  • Tryck ev in kallstartsknappen. (Den kan fastna.)
 • Främre huv ovansida
  • Kontrollera kylarvätskenivå. (Lamellerna ska vara täckta, använd mätsticka vid behov.)
 • Högersida främre huv
  • Kontrollera oljenivå i kompressor. (Ficklampa ev också spegel.)
  • Kontrollera remsträckning till kompressor. (Tryck in mac 2 cm.)
 • Högersida bakre huv
  • Kontrollera bränslenivå (mätsticka)
 • Hytt
  • Kontrollera oljenivå i riktningsväxel. Lucka mitt under förarbord.
  Bromsblock? Nivå kedjeolja (vänster fram, höger bak)?
8.2 START
 • Se till att fordonet är säkrat mot rullning (handbroms) och att kopplingsspaken står i läge neutral.
 • Slå till batterifrånskiljaren (under vänster förarplats). Kontrollera att
  • Oljetryckslampan (röd) lyser.
  • Laddningslampa (blå) lyser.
 • Se till att stoppdonet är intryckt.
 • Tryck in startknapp, ge ev lite gas.
 • Kontrollera:
  • Laddningslampan släcks vid högre varvtal än tomgång
  • Oljetryckslampan släcks och oljetrycksmanometern visar minst ... kp/cm2.
8.3 KÖRNING
 • Omläggning av växlar får endast göras med hydraulspaken i neutralläge. Lite dutt till hydraulläge får dock göras om fram/back-växeln är svår att få i.
 • Lokomotorn har en tendens att rulla även på tomgång så snart man lägger hydraulspaken i hydraul och lossat bromsen. Detta kan på plan mark utnyttjas för krypkörning med ensam lokomotor.
 • Direktdrift lägges i och ur under färd. Gå inte för lågt i hastighet med direktdrift, för då stannar motorn (frihjul saknas). Använd direktdrift där så kan ske (mindre risk för allför hög hydraultemperatur vid högt dragkraftbehov).
 • Ge akt på instrumenten för motoroljetryck, motortemperatur, hydraultryck och hydraultemperatur
8.4 ÅTGÄRDER EFTER KÖRNING
 • Lokbroms till.
 • Neutralläge.
 • Dra åt handbroms. Inverterad funktion på handtag (inte vad man tänkt sig).
 • Lossa lokbromsen.
 • Dra i stopphandtaget, men inte för hårt för då lossnar det. Motorn stannar.
 • Slå ifrån batterifrånskiljaren
 • Fyll i alla relevanta blanketter
 • Blås ur kondensvatten (vänster sida A-huv).

9. PLANERAT UNDERHÅLL

9.1 ÅTGÄRDER VARJE HÖST OCH VÅR
 • Rengör batteriet och kontrollera elektrolytnivån. Fyll på vatten vid behov.
 • Kontrollera bromsblock och byt vid behov.
 • Kontrollera oljenivå i kedjeskydd. Fyll på vid behov.
 • Kontrollera kedjesträckning. Justera vid behov.
 • Okulärbesiktning. Mata in brister i underhållssystemet. Åtgärda akuta brister.
9.2 ÅTGÄRDER VARJE HÖST
 • Kontrollera underhållsjournal och skadeanmälansblanketterna. Uppdatera databasen och kopiorna i fordonspärmen. Lägg upp ev underhållsplanering för vintern.
 • Kontrollera glykolhalt i kylarvätska. Öka halten vid behov.
9.3 ÅTGÄRDER VARJE VÅR
 • Kontrollera underhållsjournal och skadeanmälansblanketterna. Uppdatera databasen och kopiorna i fordonspärmen.
 • Kontrollera gångtid/gånglängd och byt motorolja vid behov.
 • Kontrollera hjulmått med tolk. Mät noggrannare vid tveksamma mått och vidtag erforderliga åtgärder.
 • Funktionskontroll och provkörning. Mata in ev brister i underhållssystemet. Åtgärda akuta brister.
 • Rundsmörjning enl särskild beskrivning.
27. VENTILJUSTERING

Numreringen på cylindrarna går framifrån.

När vippa väger
för cylinder
1 justera ventil 8
81
27
72
36
63
45
54
28. REGELBUNDNA ÅTGÄRDER

Vid omräkning från körsträcka (som avser lastbilar på väg) till motordrifttid antas en medelhastighet om 40 km/h. Nedanstående åtgärder är hämtade från Scania-Vabis' instruktionsbok nr 4 och nr 14

Årligen:

 • Isärtagning av generatorn, rengöring och smörjning.
  • Gammalt kullagerfett borttages med bensin och ersättes med nytt.
  • Generatorns kolborstar undersökas och rengöras med bensin.
  • Ev nedsmutsad kollektor rengöres med en tygbit.
 • Isärtagning av startmotorn, rengöring och smörjning.
  • Generatorns kolborstar undersökas och rengöras med bensin.
  • Ev nedsmutsad kollektor rengöres med en tygbit.
  • Glidlager utan smörjfilt infettas med rött, löst smörjfett.
  • Finnes smörjfilt, indränkes denna med olja SAE 30.
  • Startmotorns koppling samt kuggdrevet och svänghjulets kuggkrans infettas försiktigt.

Intervall 2000 km (50 h)

 • Oljebyte i motor. Renspolning med tunn sköljolja.

Intervall 2 500 km (62,5 h)

 • Smörjning av fläkten. (30 000 km enligt bok nr 14).

Intervall 5 000 km (125 h)

 • Smörjning av vakuumregulatorns membran. (2500 km enligt bok nr 14).

Intervall 10 000 km (250 h):

 • Generatorns kolborstar undersökas och rengöras med bensin. Ev nedsmutsad kollektor rengöres med en tygbit.
 • Tappa ur slam ur finfilter och bränsletank.

Intervall 14 000 km (350 h)

 • Demontering och rentvätt av oljesump.

Intervall 30 000 km (750 h)

 • Rengöring av finfilter. (? förfilter enl bok nr 14)
 • Justera ventilspelet.
 • Smörj vattenpumpen.

Intervall 60 000 km (150 h)

 • Lämna in generatorn på bilelektrisk verkstad för översyn. (eller årligen.).
 • Lämna in startmotorn på bilelektrisk verkstad för översyn. (eller årligen.).
 • Rengöring av finfilter. (Bok nr 14).
 • Genomgående inspektion av motorn i sin helhet.

LOKOMOTOR Z61 362 inventarienr 35400362

Adhesionsvikt: 29 ton     Antal axlar: 2 st     Axelföljd: B     
Bromstyp: Knorr-P      Bromsvikt P: 23 ton     Daglig benämning: Z61 362     
Dynamisk vikt: 31 ton     EVNummer: 98 74 0000362-2      Hjulbas: 4 m    
Klassificering: Lokomotor      Längd över buffertar: 8,7 m     Största axeltryck: 14,5 ton    
Största tillåtna hastighet: 60 km/h     Tjänstevikt: 29 ton     Tillverkare: KMV     
Tillverkningsnr: 255      Tillverkningsår: 1957      Slopad vid MBV: 2016-07-28     

Driftstatistik är ej upplagd. I bakgrunden på bilden ses stationshuset i Gammelstad, numera nerbrunnet.


LOKOMOTOR D-30 7110 inventarienr 38107110

Antal axlar: 2 st     Axelföljd: B      Beskrivning: Dieselelektrisk lokomotor     
Bild nr 1: pic/0026.jpg      Bromstyp: Knorr-P      Tillverkningsnr: 250     
Tillverkare: OV      Tillverkningsår: 1962      Slopad vid MBV: 2016-07-28     
Daglig benämning: D-30 7110      EJ-littera: D-30      EJ-nummer: 7110     
Tjänstevikt: 20 ton     Dynamisk vikt: 22 ton     Adhesionsvikt: 20 ton    
Största axeltryck: 10 ton     Längd över buffertar: 5,9 m     Hjulbas: 2,2 m    

Driftstatistik är ej upplagd.

 Fil 0047 datum 2021-03-28