Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Arkivet - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem arkiv
Logga in/ut

Sökning
Särtryck m m
SJ Handböcker
SJ Föreskrifter
SJ ellok Oa
Blandat
Bibliotek
  Lista
  Koder
  Sök
  R Öhman foto
MBV slopade fordon
Branden i Karlshäll

BIBLIOTEKET

Biblioteket vid Norrbottens Järnvägsmuseum innehåller järnvägsrelaterad litteratur, gamla och nya föreskrifter samt ritningar och beskrivningar på fordon och annan materiel. Dessutom finns en hel del periodica genom att MBV har ett ömsesidigt utbyte av medlemstidningar med andra föreningar.

Skrifterna är registrerade i en databas som f n innehåller 477 poster.

Några skrifter av historiskt intresse, som SJ särtryck och fordonsbeskrivningar har OCR-behandlats och finns publicerade här.

Större delen av biblioteket är tillgängligt för medlemmar. Tillgång för icke-medlemmar och utlåning sker endast efter överenskommelse.

 Fil 0726 datum 2014-02-15