Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Arkivet - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem arkiv
Logga in/ut

Sökning
Särtryck m m
SJ Handböcker
SJ Föreskrifter
SJ ellok Oa
Blandat
Bibliotek
MBV slopade fordon
Branden i Karlshäll

BRANDEN I KARLSHÄLL 2016-06-25

Denna sida är ännu inte färdig.

I närheten av det 1905 nybyggda Luleå Järnverk anlades 1912 ett träsliperi, dvs en pappersmassefabrik där massan framställdes på mekanisk väg. Massan blir då ligninhaltig och lämpar sig främst till tidningspapper och liknande. Transporten från fabriken gick huvudsakligen på båt och mellan kajen i kanten på Notviken och fabriken anlades två stora magasin på drygt 100 meters längd vardera.

Södra magasinet
Södra magasinet - det var stora byggnader. Glada MBV-medlemmar med veterandroska 1988.

Mer eller mindre oförtjänt har magasinen blivit kända som tyskmagasinen, då under andra världskriget die Wehrmacht hyrde magasinen för att mellanlagra förnödenheter som skulle via Malmbanan till Norge. Tyskland stod då på höjden av sina militära framgångar och svenska regeringen hade inte mycket att sätta emot. Det var nu inte de enda platserna i Luleå där tysk materiel lagrades, men de andra platserna har fallit folk ur minnet.

Magasinen stod länge tomma, men när Malmbanans Vänner bildats i början på 1980-talet och började få problem med att få plats med sitt ständigt ökande bestånd av fordon, fick det norra magasinet ta emot vagnar, först på två, sedan fyra spår.

1994 var anläggningen utsatt för ett brandtillbud. Någon hade gjort upp eld utanför norra magasinet (för att grilla korv? koka kaffe?) och sedan inte sett till att elden släckt ordentligt. Efter att ha pyrt ett tag började det brinna i kajvirket. Turligt nog upptäcktes elden i tid, men 10 minuter senare kunde det ha varit för sent. Träkajen ersattes senare med stålspont för att hindra att magasinen gled ut i sjön.

Ruttna kajen
Södra magasinet med Notviken till vänster och den förfallna och delvis brandskadade träkajen.

Ungefär klockan 6 på morgonen den 25 juni 2016 larmades räddningstjänsten i Luleå. En man där tittade ut genom fönstret och sa "Ojdå!". När man 10 minuter senare kom fram brann det så friskt att man inte kunde komma närmare brasan än 100 m. Hjälp kom från brandkårerna i Gammelstad och Piteå, men det enda man kunde göra var att försöka förhindra elden att sprida sig. Hade elden fått grepp i skogen, hade Karlsvik legat illa till. Men det var nära - från campingen rapporterades att tält fått skador av flygande glöd.

Branden kl 06:13
Bilden tagen av Luleå räddningstjänst kl 06:13. Det högra (södra) magasinet har redan brunnit ned. Framför detta ses f d BCo11 2302, som senare fattade eld. Lasten på O-vagnen till höger har just fattat eld.

MBV:s styrelse väcktes och kom till platsen utan att kunna göra något. Brandförloppet var mycket snabbt och redan vid 10-tiden hade det mesta brunnit ut.

Det som en gång var norra gaveln
Några timmar tidigare stod här en hög gavel med fyra spårportar. Vagnen längst till höger står på spåret som gick utanför magasinet, men den undgick inte elden.

Det blir hög temperatur i en sådan här brand. Stålvagnar knycklas ihop av sin egen tyngd. Gaveldörrar av aluminium återfinns som små pölar i fördjupningarna där sliprarna legat. Fönsterglas bildar vackra stelnade vattenfall när temperaturen sjunkit. Allt järn är överdraget med ett mer eller mindre tjockt lager av järnoxid med utseende som LKAB:s pellets. Takplåtarna är bitvis så genombrända att de kan smulas sönder mellan fingrarna. Troligen har bromsblocken klarat sig men inte mycket annat är värt att ta vara på.

Förvriden B15-vagn
AB7 4452 - typen som en gång var vanlig i fjärrtågen - borta. Dagen efter branden.

 

Förvriden norsk B3
Den norska B3 25569 som väntade på ommålning från TKAB-utförandet och mindre puts invändigt.

Vagnar som varit lastade, ändrade form ännu mera. Hade vi inte vetat att elfinkan stått i det här hörnet, hade vi knappast känt igen den. Transformatorn - som tidigare suttit i ett Oe-lok - är en tung klump. Transformatoroljan har runnit ut och brunnit upp.

Förvriden elfinka
Elfinkan F2e 25911, den enda fungerande sådan och oerhört praktisk vid ångloksfärder under tråd.

Tre lokomotorer innebrändes också. Z43 445 var arbetshästen i det dagliga växlandet, D-30 ett intressant industrilok och Z61 362 den enda som inte blivit ombyggd till Z67.

Z43 445
Utbränd Z43 445. Handtagen på luckorna som var av zinkgjutgods har runnit bort.

Sju motordressiner, varav en kandidat (f d Yd 354) för restaurering till rälsbuss, och tre motortrallor gick åt.

D-30 7110
Från vänster: Motortrallor, lokomotor D-30 7110, små motordressiner.

Och ambulansdressinen! Den enda i sitt slag, som användes mellan Kiruna och Riksgränsen innan riksvägen byggdes norr om Kiruna (nuvarande E10).

D-30 7110
Ambulansdressin MDR 202.

Solkurva? Ja, nästan. Den intensiva hettan, större än vad solen orkar med en sommardag, ger en expansion av rälerna inne i magasinet. Utanför magasinet är spåret ordentligt ballastat och gör motstånd - alltså kröker sig rälerna i stället.

D-30 7110
Räler krökta av hettan. B3 25569 i bakgrunden.

Följande fordon (listan är ännu ej komplett) förstördes helt i branden:

Personvagnar med korg av stål
Littera Nr Annan identitet Anm Skrotad
AB7 3500 BCo7b 1 & 2 klass 2016-07-26
AB7 4367 BCo7b 1 & 2 klass 2016-07-26
AB7 4452 BCo7b 1 & 2 klass, ingick i bevarandeplanen 2016-07-25
B1 4910 2 klass, planerad för sjuktåg 2016-07-19
B15 4046 Co8f 2 klass 2016-07-26
RB4 3581 Kafé & 2 klass 2016-07-29
WL3 4562 Sovvagn 2016-07-24
B3 (NSB) 25569 TKAB B3 319 2 klass 2016-07-29
Personvagnar m m med korg av trä
Littera Nr Annan identitet Anm Skrotad
B4 540 1800-tal, löpverk saknas 2016-06-25
C3a 1333 Qlc-a 945 0777 2016-07-27
C3c 1568 BC3, Qgu-a 945 0976 2016-07-27
CF2 1637 2016-07-27
Co10 1879 C10, Qgy 986 0051 Sjukvagn, omb broreparatörsvagn 2016-07-27
BCo11a 2302 BCo5, Qla 985 3251 Ombyggd till personalvagn 2016-07-19
CDo4 3043 Qgx-ac 985 3244 2016-07-27
Co5 4177 2016-07-24
F2e 25911 2016-07-20
NSB CFo2b 18023 BF31 Utrustad för gång i malmtåg 2016-07-27
Lokomotorer
Z61 362 Enda ej ombyggd till Z67 2016-07-28
Z43 445 2016-08-11
D-30 7110 2016-08-11
Övriga vagnar, dressiner, motortrallor och arbetsredskap
Littera Nr Annan identitet Anm Skrotad
Gs 37924 SWB 2213
MTR031 3061 2016-07-27
MTR56 3110 Ombyggd från Yd 371 2016-07-27
MTR56 3115 Byggd av delar från Yd-bussar 2016-07-27
MDR125 3274 2016-07-27
MDR127 3410 2016-07-27
MDR133 3506 2016-07-27
MDR133 3618 2016-07-27
MDR134 3682 Medverkade i filmen "Pistvakt" 2016-07-27
MDR202 3740 Ambulansdressin 2016-07-18
MDR400 3823 Ombyggd från Yd 354 2016-07-27
RMR 9793 Spikmaskin 2016-08-11

Följande gods- och malmvagnar som stod utanför magasinen var inte definitivt förstörda och kunde efter undersökning möjligen repareras och åter användas. Emellertid gjorde spårbristen att de flesta i stället skrotades.

Littera Nr Annan identitet Anm Skrotad
Samp-v 483 1057
Qbe 945 3580
Qbe 945 3673
Qbe 945 3658
Qbe 945 3461 2021-11-12
Qbe 945 3478
Qbe 945 3481
Qbe 945 3666
Qbe 945 3576
Om 361 1592 2021-11-17
Mas 21841
Ud 105329 2021-11-04

Utöver förlusten av alla fordon, förlorade MBV uppställningsplats. Om det ska gå att skaffa ersättning för driftfordonen, måste ny uppställningsplats ordnas. Och inte minst kännbar var förlusten av alla reservdelar, t ex flera kompletta ATC-utrustningar.

B1 4910
2016-07-19 klipptes rambalkarna på B1 4910 sönder, så detta datum blev det officella skrotningsdatumet.


Malmbanans Vänner, Arcusvägen 95, 975 94 LULEÅ. Tel 0920-250016.

 Fil 1044 datum 2023-09-18