Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
Föreskrifter
Handböcker
Utbildning
  Kursmaterial
  Kompetensnämnd
Sökning
Logga in/ut

UTBILDNING


En väsentlig del vid tågdriften är utbildning, såväl grundutbildning som fortbildning och repetitionsutbildning. MBV driver utbildning både i egen regi och i samarbete med andra organisationer, t ex JHRF.

Utbildning är en förutsättning för kompetens och behörighet. För de två senare, se Personal.

Grunden för utbildning ligger i MBV:s föreskrifter klass 03, MBVF 0301 och följande). Vad dessa innebär vidareutvecklas i handböcker MBVH. Ytterligare två serier dokument finns, kursplaner betecknade MBVU och lärarhandledningar MBVL. De senare är nära knutna till kurserna.

En utbildning grundar sig på en kursplan. I denna ska beskrivas bl a utbildningens mål, vilka kvalifikationer som behövs för tillträde till kursen, krav på lärare och examinator och kursens innehåll. Då det ofta förekommer att delar av en kurs överensstämmer med delar av andra kurser, sammansätts en kurs av en eller flera ämnes- eller praktikmoduler.

Under utbildningens gång registeras händelser som teoriundervisning, praktiktjänstgöring och avlagda prov på (ett för varje elev) elevkort. Efter godkänd kurs, registerars detta i ett (också per elev) kunskapsregister medan inaktuella uppgifter i elevkortet överförs till ett historieregister. Ett kursintyg utfärdas vanligen efter godkänd kurs. Även externt genomgången utbildning kan registreras som kunskap.

Lärarhandledningen syftar till att underlätta lärarens arbete med att lägga upp undervisningen, men ersätter inte på något sätt lärarens kunnande och kompetens.

Utbildningsfunktionerna är nära knutna till personalfunktionerna, varför en strikt kontroll av åtkomsten till vissa utbildningsfunktioner kan vara nödvändig.

 Fil 0165 datum 2021-12-09