Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
Trafikavd
  Trafikledning
  Tidtabeller
  Trafikorder
  Avstånd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
Föreskrifter
Handböcker
Kompetensstyrning
Sökning
Logga in/ut

TRAFIKAVDELNINGEN

Trafikavdelningen ansvarar för MBV:s trafik på eget och andras spårnät.

Observera att föreskrifter och handböcker har egna huvudrubriker i menyn.

TRAFIKLEDNING

MBV sköter trafikledningen på sitt eget spårnät (huvudsakligen runt Norrbottens Järnvägsmuseum) och under vissa tider även på Gammelstad-Karlsvikshyttans Järnväg. För aktuella tider och kontaktuppgifter, se sidan om trafikledning

BEGRÄNSAD ÅTKOMLIGHET

En hel del av dokumenten under Trafikavdelningen är endast åtkomliga för de som har loggat in och då efter vilken behörighet som är tilldelad.

 Fil 0216 datum 2014-02-17