Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
Föreskrifter
  MBVF
    MBVF 01
    MBVF 02
    MBVF 03
    MBVF 04
    MBVF 05
    MBVF 06
    MBVF 07
    MBVF 08
    MBVF 09
Handböcker
Utbildning
Sökning
Logga in/ut

MBVF - FÖRESKRIFTER

MBV föreskrifter reglerar säkerheten vid trafik på GKJ. De är indelade i ett antal klasser:

01 Allmänna föreskrifter
02 Trafiksäkerhetsinstruktion
03 Kompetenskrav och utbildning
04 Maskinföreskrifter, tillsyn och underhåll
05 Elföreskrifter
06 Föreskrifter för spåranläggningar
09 Blanketter av säkerhetskaraktär

Om du söker en föreskrift och inte hittar numret, se sidan om ej gällande versioner.

Följande föreskrifter har upphört, vanligen genom att deras innehåll har inarbetats i andra eller att de blivit inaktuella då nya styrande dokument från t ex tillsynsmyndighet eller EU tillkommit.

  • MBVF 0107 Utredning av olycka - se MBVF 0106 avsnitt 7.
  • MBVF 0120 Järnvägsnätsbeskrivning - se MBVF 0620.
  • MBVF 0121 Tågplan - se MBVF 0621

Utbildningsplaner har tidigare betraktats som föreskrifter klass 03 eller 13. De för nu ett eget liv som 09MBVU.

 Fil 0218 datum 2016-01-13