Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
Trafikavd
Maskinavd
  Fordonsdatabas
Banavd
Underhåll
Föreskrifter
Handböcker
Kompetensstyrning
Sökning
Logga in/ut

MASKINAVDELNINGEN

Arbetsorder/underhåll Fordonsdatabas Handböcker Föreskrifter

Maskinavdelningen har hand om alla museets och MBV:s fordon. Den leds av en maskinchef som utses av MBV:s styrelse. Maskinchefen ska vara godkänd av Transportstyrelsen. Maskinavdelningens arbete styrs av ett antal föreskrifter (= vad man måste göra, MBVF klass 04).

Föreskrifterna säger inte så mycket om hur man gör. För detta använder maskinavdelningen en stor mängd ritningar och andra tekniska underlag, som till största delen förekommer i pappersform. En del av dessa underlag har sammanfattats i i MBV:s egna handböcker (MBVH klass 04) som också har sammanställts när originalunderlag saknats.

De viktigaste uppgifterna om fordonen finns samlade i en fordonsdatabas. Den ligger även till grunden för arbetsorder- och underhållssystemet som är nödvändigt för att hålla reda på fel, reparationer och annat underhåll, inte minst ur säkerhetssynpunkt. De flesta uppgifterna i fordonsdatabasen är tillgängliga för alla.

Maskinavdelningen är till stor del bemannad med frivilliga krafter. Maskinavdelningen välkommnar nya och gamla medlemmar som är intresserade av att arbeta med lok och vagnar. Kan inget? Det finns alltid något att göra för den intresserade oavsett om kunskapsnivån är hög eller låg. Och ingen är för gammal att lära sig något nytt.

 Fil 0229 datum 2021-03-29