Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
Föreskrifter
Handböcker
Kompetensstyrning
Sökning
Logga in/ut

BANAVDELNINGEN

Banavdelningen förvaltar och underhåller MBV:s spåranläggning i och omkring Norrbottens Järnvägsmuseum i Karlsvik utanför Luleå. Banavdelningen ledes av en banchef som är ansvarig inför MBV:s styrelse.

Föreskrifter som reglerar banavdelningen återfinnes under huvudrubriken Trafik, se MBVF 06

Banavdelningens handböcker finns här.

 Fil 0233 datum 2021-03-29