Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
Trafikavd
  Trafikledning
Maskinavd
Banavd
Underhåll
Föreskrifter
Handböcker
Kompetensstyrning
Sökning
Logga in/ut

TRAFIKLEDNING VID GAMMELSTAD-KARLSVIKSHYTTANS JÄRNVÄG

GKJ omfattar i trafikledningshänseende tre delar, var och en med sina bestämmelser.

  1. Trafikverkets spårområde, omfattande Gammelstads utökade station och linjen t o m km 1,150, inkluderande växlarna till containerterminalen. Medgivande till rörelse på detta område ges av fjärrtågklarerare i Boden. (Telefonnr har meddelats berörda).
  2.  
  3. Luleå kommuns spårområde, omfattande linjen från gränsen till Trafikverkets område km 1,150 till södra växeln vid Storhedens södra bangård km 4,042. Trafikledningen skötes på detta område olika beroende på tidpunkt:
    • Under arbetsdagar måndag - fredag kl 0700 - 1700 ges medgivande till rörelse av Green Cargo i Luleå, tfn 0920-35376
    • Under övriga tider ges medgivande till rörelse av MBV:s trafikledare (se nedan).
  4.  
  5. MBV spårområde från gränsen till Luleå kommuns spårområde km 4,042 till slutpunkterna i Karlshäll och Karlsvik. Medgivande till rörelse ges vid alla tidpunkter av MBV:s trafikledare (se nedan).

Anm. Denna indelning stämmer inte helt överens i alla detaljer med ägandeförhållandena.

Tjänstgörande trafikledare för MBV

Trafikchef Rolf Nord hem 0920-254224 mobil 070-5135486

MobiSIR

07838-8001112. Telefonen är ej nödvändigtvis bevakad då trafik på statens spårnät ej pågår.

 Fil 0243 datum 2014-02-17