Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
Föreskrifter
Handböcker
  Banavd
Utbildning
Sökning
Logga in/ut

BANAVDELNINGENS HANDBÖCKER

Det handlar här i första hand om banbyggnad och banunderhåll. Gränsen mot trafik- och maskinavdelningarna kan vara något diffus och någon gång inte uppenbar. Så t ex räknas banarbetsmaskinerna till maskinavdelningens anvarsområde och deras handböcker ska man söka bland deras. Beteckningen är MBVH 5 + fyra siffror till. Banavdelningen föreskrifter ligger under egen rubrik.

ÅTKOMLIGHET OCH ANSVAR

Vissa handböcker och delar av andra är endast åtkomliga för de som har loggat in och då efter vilken behörighet som är tilldelad.

Frågan om ansvar vid utgivandet av MBV:s handböcker är till 100 % en intern angelägenhet för MBV. Den utanför MBV som använder information av vad slag det vara må från MBV:s handböcker, gör det helt på eget ansvar.

EXISTERANDE ELLER PLANERADE HANDBÖCKER

  • MBVH 50020 Banlära. Saker man behöver för att förstå resten.
  • MBVH 50021 Ordlista. När man vill veta vad ett ord betyder.
  • MBVH 50022 Referensdata. Tabeller med diverse uppgifter man kan vilja ha med sig
  • MBVH 50023 Referenser. Hänvisningar till andra skrifter, föreskrifter m m med och utan kommentarer.
  • MBVH 50030 Besiktning. Vad man ska tänka på; checklistor.
  • MBVH 50040 Snöröjning. En hel del extra att tänka på.

ARBETE PÅGÅR

Alla handböcker kompletteras och uppdateras kontinuerligt. De flesta handböcker startar som utkast med noteringar om vad som bör vara med och bara för att ett visst ämne saknas idag, betyder det inte att det kan finnas i morgon. Dessutom är handboksförfattaren mänsklig, vilket betyder att han kan göra fel och antingen bli glad eller irriterad om nägon påpekar felet. Vi försöker hålla oss till det förstnämnda, så kontakta gärna banchefen om du har något att anmärka på eller kan bidra till att göra handböckerna bättre.

 Fil 0251 datum 2021-03-29