Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
Föreskrifter
Handböcker
Kompetensstyrning
  Kompetensnämnd
    KI översikt
Sökning
Logga in/ut

KOMPETENSNÄMND

Kompetensnämnden uses av styrelsen för ett år i taget. Den ansvarar inför styrelsen att bedöma, godkänna och underkänna kompetens hos personer eller företag som utför arbete med säkerhetsmässiga aspekter inom Malmbanans Vänners trafik- maskin- och banavdelningar. Den har även till uppgift att godkänna kursplaner, bedöma extern utbildning och kan anlitas för att göra utredningar vid enklare tillbud eller olyckor. Den sammanträder vid behov.

Kompetensnämndens arbete regleras av föreskriften MBVF 0317 och efter inloggning kan dess protokoll läsas här.

Den aktuella sammansättningen finns på sidan med lista på funktionärer.

 Fil 0388 datum 2018-05-15