Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
Föreskrifter
  MBVF
  MBVM
  Externa föreskrifter
  Ej gällande versioner
  Sök i MBVF/H
Handböcker
Kompetensstyrning
Sökning
Logga in/ut

FÖRESKRIFTER

Under denna rubrik faller det regelverk som styr MBV:s verksamhet i säkerhetshänseende. Dessa omfattar

  • Föreskrifter MBVF
  • Meddelanden MBVM
  • Externa föreskrifter
  • Förordningar
  • Lagar

Föreskrifter är dokument som talar om vad man måste göra och inte får göra. I vissa fall ingår det i föreskrifterna hur det ska göras, men oftast saknas alla praktiska detaljer. Dessa dokumenteras i stället i handböcker

BEGRÄNSAD ÅTKOMLIGHET

En hel del av dokumenten under Föreskrifter är endast åtkomliga för de som har loggat in och då efter vilken behörighet som är tilldelad. Vi siktar emellertid på att göra merparten offentlig.

Gå direkt till en föreskrift. Ange det 4-siffriga MBVF-numret.

 Fil 0421 datum 2014-04-29