Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
Föreskrifter
Handböcker
  Maskin - underhåll
    Allmänt/gemensamt
    Drivfordon
    Gods/tjänstevagnar
    Arbetsredskap m m
    Slopade fordon
Kompetensstyrning
Sökning
Logga in/ut

MASKINAVDELNINGENS HANDBÖCKER

Under rubriken Maskinavdelningens handböcker är samlade handböcker som är direkt inriktade på maskinavdelningen. Delvis är de även riktade till trafikavdelningens åkande personal, t ex anvisningar för körning av drivfordon och liknande. Vissa handböcker som rör både maskinavdelningen och någon annan avdelning, söker man under administrativa handböcker.

För att underlätta översikten är handböckerna indelade i underavdelningar, se nedan. Åtkomsten till handböckerna är i rätt hög grad beroende på behörighet.

SÄKERHETSRELATERAT MBVH 40000 - 40999 Handböcker och rutiner som är knutna till maskinföreskrifter MBVF 04 har nummerserie MBVH 40400 - 40499 för att överensstämma med föreskrifterns nummer.
ALLMÄNT MBVH 41000 - 42999 Allmänna handböcker innehåller information som inte kan knytas till något speciellt fordon. Tidigare nr MBVH 40000 - 40399.
DRIVFORDON MBVH 43000 - 43999 Drivfordon innefattar ånglok, ellok, diesellok, motorvagnar och självgående tjänstevagnar av olika slag. Tidigare nr 40500-40599
PERSONVAGNAR MBVH 44000 - 44999 Personvagnar innefattar även resgods- post- och fångvagnar samt även s k servicevagnar, dvs vagnar som går i persontåg för att försörja detta med värme eller utgöra verkstadsresurser för lokdriften (särskilt ångdrift). Tidigare nr 41000 - 41999.
GODS- OCH TJÄNSTEVAGNAR MBVH 45000 - 46999 Omfattar ej tjänstevagnar med egen drivanordning. Tidigare nr MBVH 42000 - 42999.
ARBETSREDSKAP M M MBVH 47000 - 48999 Hit räknas även banavdelningens redskap. Tidigare nr 43000 -43999.

 Fil 0437 datum 2021-04-14