Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
Föreskrifter
Handböcker
  Trafik - Säkerhet
    Säkerhet
    Trafik
    Arrangemang
Utbildning
Sökning
Logga in/ut

TRAFIK- OCH SÄKERHETSHANDBÖCKER

Under rubriken Trafik- och säkerhetshandböcker är samlade handböcker som är direkt inriktade på trafikavdelningen och säkerheten. Vissa handböcker som även rör någon annan avdelning, söker man under administrativa handböcker.

Åtkomsten till handböckerna är i rätt hög grad beroende på behörighet. Med tillkomsten av säkerhetsansvarig har dessa handböcker omorganiserats och i de flesta fall fått nya nummer.

  • MBVH 30xxx SÄKERHET handlar om rena säkerhetsfrågor och hur man följer föreskrifterna i det dagliga arbetet.
  • MBVH 31xxx TRAFIK handlar om hur trafikledning och i övrigt hur trafiken sköts.
  • MBVH 32xxx ARRANGEMANG handlar om vad man gör i ett arrangemang som t ex personalplanering, ombordförsäljning och redovisning.
  • MBVH 33xxx UTBILDNING handlar om hur undervisning läggs upp och hur man undervisar i de olika kurserna.

 Fil 0457 datum 2021-04-14