Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
  Banavd ao/uh
Föreskrifter
Handböcker
Kompetensstyrning
Sökning
Logga in/ut

BANAVDELNINGENS ARBETSORDER- OCH UNDERHÅLLSSYSTEM

Arbetsorder- och underhållssystemet håller reda på önskade, pågående och avslutade underhållsarbeten på banobjekten, liksom besiktningar och liknande.

Innehållet är endast tillgängligt efter inloggning. Frågor om systemet kan ställas till banchefen.

 Fil 0709 datum 2014-02-17