Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
Trafikavd
  Avstånd
    Register arrangemang
Maskinavd
Banavd
Underhåll
Föreskrifter
Handböcker
Kompetensstyrning
Sökning
Logga in/ut

AVSTÅND

Kht Gst Le Bdn Äy Ptå Jrn Bst Skl Vns Msl Lsl Åg Suc
Kht 5,5 14,9                      
Gst 5,5 9,4 26,2 45,0 98,2 141,4 174,7 285,7 406,2 497,2 658,6 795,7 1056,3
Le 14,9 9,4                        
Bdn 26,2 1030,1
Äy 45,0 96,4 983,6
Ptå 98,2                        
Jrn 33,3 887,2
Bst 111,0 853,9
Skl                            
Vns 120,5 742,9
Msl 91,0 622,4
Lsl 161,4 531,4
Åg 137,1 370,0
Suc 232,9
                           

Kht-Mk 118,2

Äy 96,4 Jrn 33,3 Bst 111,0 Vns 120,5 Msl 91,0 Lsl 161,4 Åg 137,1 Suc 232,9 Gä
Äy-Ptå 53,2

Kht - Gst 5,5 km
Kht - Le 14,9 km
Kht - Ptå 130,5 km

 • kkkk
 • mmmmm
 • yyyy

Gst - Le 9,4 km
Gst - Bdn 26.2 km
Bdn - Äy 46,5 km
Äy - Ptå 54 km
Ptå -Hara 11 km(?)

km-tal

 • Gä 114,3
 • Stoö 339,2
 • Suc 347,3
 • Åg 484,3
 • Mdl 419,9
 • Bä 514,9
 • Lsl 645,7
 • Vns 857,2
 • Bdn 1144,4
 • Gst 1170,8

 Fil 0732 datum 2021-12-12