Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
  Maskinavd ao/uh
    Fordon
Föreskrifter
Handböcker
Kompetensstyrning
Sökning
Logga in/ut

MASKINAVDELNINGENS ARBETSORDER- OCH UNDERHÅLLSSYSTEM

Arbetsorder- och underhållssystemet håller reda på önskade, pågående och avslutade underhållsarbeten på fordonen, liksom besiktningar och liknande. Det tidigare använda systemet med lösa fordonsböcker hade flera nackdelar: det var svårt att hålla reda på var de fanns, de kunde bara kommas åt av en person åt gången och det fanns ingen kopia som backup.

Innehållet är endast tillgängligt efter inloggning. Frågor om systemet kan ställas till maskinchefen.

 Fil 0826 datum 2015-04-16