Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
  Maskinavd ao/uh
    Fordon
      Fordonslista
Föreskrifter
Handböcker
Utbildning
Sökning
Logga in/ut

FORDONSDATABAS

  Ange inventarienummer och klicka på knappen Visa fordon (eller enter) alternativt klicka bara på Lista alla fordon för att välja fordon.
Urval för lista: Befintliga fordon Slopade fordon Alla fordon

Fordonsdatabasen ska innehålla alla väsentliga egenskaper för varje fordon. Då olika fordon kan ha olika sorters egenskaper, är inte egenskaperna definierade som tabellfält:värde utan som en lista egenskap:värde.

Uppgifter om slopade fordon kan också finnas här Arkiv > Slopade fordon

 Fil 0832 datum 2021-11-26