Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
  Maskinavd ao/uh
    Fordon
      Fordonslista
Föreskrifter
Handböcker
Utbildning
Sökning
Logga in/ut

FORDONSDATABAS

  Ange inventarienummer och klicka på knappen Visa fordon (eller enter) alternativt klicka bara på Lista alla fordon för att välja fordon.

Fordonsdatabasen ska innehålla alla väsentliga egenskaper för varje fordon. Då olika fordon kan ha olika sorters egenskaper, är inte egenskaperna definierade som tabellfält:värde utan som en lista egenskap:värde.

För data på slopade fordon, se Arkiv > Slopade fordon

 Fil 0832 datum 2018-10-17