Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
  Maskinavd ao/uh
  Banavd ao/uh
  Verkstad
  Förråd
Föreskrifter
Handböcker
Kompetensstyrning
Sökning
Logga in/ut

MBV UNDERHÅLLSSYSTEM

Varken fordon eller bana sköter sig självt. Hela tiden måste alla inventarier i bruk underhållas för att de ska fungera som avsett och säkerheten upprätthållas. För att kunna sköta underhållet har MBV utvecklat ett system för att hålla ordning på vad som ska göras och hur det är gjort.

Olika händelser kan resultera i en arbetsorder. Det kan vara ett planlagt underhåll, en besiktning eller en felanmälan. En arbetsorder kan ha olika prioritet från "akut" till "vid tillfälle".

Allteftersom underhållsåtgärder utförs, registeras dessa i arbetsorderdelen av systemet. När en arbetsorder är slutförd, överförs alla uppgifter till inventariens underhållsfil som för drivfordon även finns i utskrift på fordonet.

Besiktningar finns normalt i pappersupplaga och i underhållsfilen hänvisas till denna. För banunderhållet är det fördelaktigt att kunna se trender och därför registreras resultaten av bl a spårviddsmätningar.

För åtkomst till underhållssystemet krävs login och rätt behörighet. Frågor om systemet kan ställas till MBV:s maskin- eller banchef.

 Fil 0901 datum 2014-02-17