Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
  Förråd
Föreskrifter
Handböcker
Kompetensstyrning
Sökning
Logga in/ut

FÖRRÅD

Registreringen av reservdelar är i sin linda. Målsättningen är att man ska veta vilka väsentliga (mestadels järnvägsspecifika) reservdelar som finns och var de finns.

Vissa reservdelar som finns i bara ett eller ett par exemplar förtjänar ett individnummer. Detta gäller också i synnerhet för utbytesdelar av typ styrventiler m m. För dessa individnummer används nummerserien 82xxxxxx. I förekommande fall registeras också tidigare åsatt märkning

För andra reservdelar är individen inte intressant, t ex bromsblock. Här ar det mest intressant att veta hur många individer det finns av en viss sort och var. Sådana individer klumpas bättre ihop under ett förrådsnummer. Om möjligt knyts MBV:s förrådsnummer ihop med SJ:s. En reservdel med ett individnummer kan givetvis även ha ett förrådsnummer.

FRÅGOR

Hur skapa en bra beskrivning på den plats där en viss reservdel är lagrad?
Hus.Rum.Hylla.Låda?

Hus kan även vara en vagn,

 Fil 0990 datum 2017-05-28