Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
  Riskanalyser
  Noteringar
  ECTS
  ECM
  Ordlista
  Övrigt
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
Föreskrifter
Handböcker
Kompetensstyrning
Sökning
Logga in/ut

SÄKERHET

Säkerhet är ett centralt begrepp i järnvägsdriften. Ett säkerhetstänkande ska genomsyra trafikupplägget, maskinkonstruktionerna och banan som det hela sker på. Under denna huvudrubrik samlas en del säkerhetsdokument som inte bättre passar in under andra huvudrubriker. Andra ställen där säkerhetsrelaterad information kan sökas är bl a:

 Fil 1050 datum 2015-09-16