Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
  Övrigt
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
Föreskrifter
Handböcker
Kompetensstyrning
Sökning
Logga in/ut

SÄKERHET

Säkerhet är ett centralt begrepp i järnvägsdriften. Ett säkerhetstänkande ska genomsyra trafikupplägget, maskinkonstruktionerna och banan som det hela sker på.

En lista över förkortningar och definitioner i säkerhetssammanhang finns i handboken MBVH 20001.
Andra ställen där säkerhetsrelaterad information kan sökas är bl a:

 Fil 1050 datum 2023-09-18