Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
Föreskrifter
Handböcker
  Trafik - Säkerhet
    Säkerhet
Utbildning
Sökning
Logga in/ut

SÄKERHETSHANDBÖCKER

Under denna underrrubrik är samlade handböcker som är direkt inriktade på säkerheten. Åtkomsten till handböckerna är i rätt hög grad beroende på behörighet. Rutiner som används i säkerhetssammanhang publiceras som bilagor till handböckerna.

Handböcker:

MBVH 30003 DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR I SÄKERHETSSAMMANHANG
MBVH 30013 SYNING AV GODSVAGNAR
MBVH 30014 SYNING AV PERSONVAGNAR
MBVH 30019 SÄKERHET I COVID-19-PANDEMI
MBVH 30031 BEHÖRIGHET OCH KOMPETENS
MBVH 30070 ERTMS - EN UTREDNING
MBVH 30101 SÄKERHETSSYSTEM
MBVH 30102 SÄKERHETSSTYRNING OCH INTERNKONTROLL
MBVH 30103 INTERNT INFORMATIONSSYSTEM
MBVH 30105 HÄLSOFRÅGOR
MBVH 30106 NÖDSITUTATIONER
MBVH 30109 SÄKERHETSPOLICY OCH SÄKERHETSMÅL MED HANDLINGSPLANER
MBVH 30110 TRAFIKCHEF
MBVH 30118 AVVIKELSERAPPORTERING, -REGISTER OCH -ANALYS
MBVH 30119 SÄKERHETSREVISION
MBVH 30122 HANTERING AV STYRANDE DOKUMENT
MBVH 30124 SÄKERHETSANSVARIG
MBVH 30125 KORSREFERENSER OCH BEDÖMNINGSKRITERIER
MBVH 30126 RISKHANTERING
MBVH 30127 OPERATIV LEDNING
MBVH 30130 SAMVERKAN MED ANDRA JÄRNVÄGSAKTÖRER
MBVH 30131 FUNKTIONER
MBVH 30132 ÖVERVAKNING
MBVH 30201 TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION
MBVH 30205 RESANDETÅG
MBVH 30206 KLARGÖRNING AV TÅGSÄTT
MBVH 30208 LINJEBOK
MBVH 30209 BEMANNING
MBVH 30217 TRAFIKORDER
MVBH 30220 TRAFIKSÄKERHETSINSTRUKTION GKJ
MBVH 30232 EVAKUERING AV TÃ…G
MBVH 30233 BROMS
MBVH 30234 VÄXLINGENS PRAKTISKA UTFÖRANDE
MBVH 30302 BEHÖRIGHETS- OCH KOMPETENSHANTERING
MBVH 30319 KOMPLETTERANDE INTYG (RKI)
MBVH 30401 ALLMÄNT OM TILLSYN OCH UNDERHÅLL, SÄKERHETSBESIKTNING OCH FUNKTIONSKONTROLL
MBVH 30410 FORDONSBOK OCH OMBORDDOKUMENT
REVISIONSDOKUMENT FÖR SÄKERHETSHANDBÖCKER

Rutiner:

MBVH 30103 Bilaga 1: RUTINER FÖR MBVF
MBVH 30103 Bilaga 2: RUTINER FÖR MBVM
MBVH 30103 Bilaga 3: RUTINER FÖR MBVH
MBVH 30105 Bilaga 1: RUTIN FÖR HANTERING AV HÄLSOINTYG
MBVH 30106 Bilaga 1: RUTIN FÖR OMEDELBARA ÅTGÄRDER VID OLYCKA ELLER TILLBUD
MBVH 30106 Bilaga 2: CHECKLISTA FÖR FAKTAINSAMLING VID OLYCKA
MBVH 30119 Bilaga 1. CHECKLISTA FÖR SÄKERHETSREVISION
MBVH 30119 Bilaga 4: KONTROLL AV ANSVARSOMRÅDEN FÖR Sa
MBVH 30119 Bilaga 5: KONTROLL AV ANSVARSOMRÅDEN FÖR Tc
MBVH 30119 Bilaga 6: KONTROLL AV ANSVARSOMRÅDEN FÖR Mc
MBVH 30119 Bilaga 7: KONTROLL AV ANSVARSOMRÅDEN FÖR Bc
MBVH 30122 Bilaga 1 RUTIN FÖR SÖKNING AV ÄNDRINGAR AV STYRANDE DOKUMENT
MBVH 30124 Bilaga 1: KALENDER FÖR SÄKERHETSANSVARIG
MBVH 30124 bilaga 2: INVOLVERING AV PERSONAL
MBVH 30126 Bilaga 2: RUTIN FÖR RISKHANTERING
MBVH 30127 Bilaga 1: CHECKLISTA FÖR OPERATIV LEDNING INFÖR TRAFIK UTANFÖR GKJ
MBVH 30127 Bilaga 2: RUTIN FÖR OPERATIV LEDNING VID MOTTAGNING AV LARM
MBVH 30127 Bilaga 3: TELEFONLISTA FÖR OPERATIV LEDNING
MBVH 30206 Bilaga 1: TÅGSÄTTSKLARGÖRNING, RUTIN FÖR UTSKRIVNING AV FORDON
MBVH 30302 Bilaga 1: RUTIN FÖR TILLDELNING AV BEHÖRIGHET
MBVH 30302 Bilaga 2: RUTIN FÖR OMPRÖVNING AV BEHÖRIGHET
MBVH 30302 Bilaga 3: RUTIN FÖR KOMPETENSKONTROLL VID TILLDELNING AV PERSONAL

 Fil 1090 datum 2016-01-24