Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
Föreskrifter
Handböcker
  Säkerhetsstyrning
Kompetensstyrning
Sökning
Logga in/ut

SÄKERHETSHANDBÖCKER

Under denna underrrubrik är samlade handböcker som är direkt inriktade på säkerheten. Åtkomsten till handböckerna är i rätt hög grad beroende på behörighet. Rutiner som används i säkerhetssammanhang publiceras som bilagor till handböckerna.

Handböcker:

MBVH 00101 SÄKERHETSTYRNINGSSYSTEM
MBVH 00102 ALLMÄN UTFORMNING AV SÄKERHETSSTYRNINGSSYSTEMET
MBVH 00103 INTERNT INFORMATIONSSYSTEM
MBVH 00105 HÄLSOFRÅGOR
MBVH 00109 SÄKERHETSPOLICY OCH SÄKERHETSMÅL MED HANDLINGSPLANER
MBVH 00110 TRAFIKCHEF
MBVH 00118 AVVIKELSEHANTERING
MBVH 00119 SÄKERHETSREVISION
MBVH 00122 HANTERING AV STYRANDE DOKUMENT
MBVH 00124 SÄKERHETSANSVARIG
MBVH 00125 KORSREFERENSER (EU) 2018/762
MBVH 00126 RISKHANTERING
MBVH 00128 IT-SYSTEM MED SÄKERHETSPÅVERKAN
MBVH 00130 EXTERNA AKTÖRER
MBVH 00131 FUNKTIONER
MBVH 00132 ÖVERVAKNING
MBVH 20001 DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR I SÄKERHETSSAMMANHANG
MBVH 20002 LÄNKAR TILL EXTERNA DOKUMENT RÖRANDE SÄKERHETSSTYRNINGSSYSTEM
MBVH 20003 MONEBO - SYSTEM FÖR ÖVERVAKNING
MBVH 20004 CREDULITAS - SYSTEM FÖR AVVIKELSEHANTERING
MBVH 20005 ORIENTERING I JÄRNVÄGSRELATERAD MEDICIN FÖR LÄKARE

Rutiner:

MBVH 00103 Bilaga 1: RUTINER FÖR MBVF
MBVH 00103 Bilaga 2: RUTINER FÖR MBVM
MBVH 00103 Bilaga 3: RUTINER FÖR MBVH
MBVH 00105 Bilaga 1: RUTIN FÖR HANTERING AV HÄLSOINTYG
MBVH 30122 Bilaga 1 RUTIN FÖR SÖKNING AV ÄNDRINGAR AV STYRANDE DOKUMENT
MBVH 30124 Bilaga 1: KALENDER FÖR SÄKERHETSANSVARIG
MBVH 30124 bilaga 2: INVOLVERING AV PERSONAL
MBVH 30126 Bilaga 2: RUTIN FÖR RISKHANTERING

 Fil 1090 datum 2016-01-24