Norrbottens Järnvägsmuseum - Malmbanans Vänner
Driftdokument - malmvagn.se
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem driftdok

Säkerhet
Trafikavd
Maskinavd
Banavd
Underhåll
Föreskrifter
Handböcker
  Administration
    MBVH 10001 Handböcker
Utbildning
Sökning
Logga in/ut

MBVH 10001 HANDBOK FÖR HANDBÖCKER

NUMRERING

Det finns en tanke bakom numreringen av handböckerna:

 • MBVH 1xxxx Administrativt och allmänt
 • MBVH 3xxxx Trafik- och säkerhet
  • MBVH 30xxx Säkerhet (allmänna, och knutna till föreskrifter, jfr anm 1)
  • MBVH 31xxx Trafik
  • MBVH 32xxx Arrangemang
  • MBVH 33xxx Utbildning (allmänt)
  • MBVH 34xxx Lärarhandledningar (till kurser MBVU-1xxxx)??
 • MBVH 4xxxx Maskinavdelningen
  • MBVH 40xxx Allmänt
  • MBVH 41xxx Allmänt
  • MBVH 43xxx Drivfordon
  • MBVH 44xxx Personvagnar
  • MBVH 45xxx Gods- och tjänstevagnar
  • MBVH 48xxx Arbetsredskap m m
 • MBVH 5xxxx Banavdelningen

Anm 1: I de fall en handbok kompletterar en föreskrift, bör föreskriftens tre sista siffror användas till handboken: MBVF 0118 -> MBVH 30118.

http://www.hjordis.se

 Fil 1093 datum 2018-01-29