Malmbanans Vänner
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem MBV

Bli medlem
Kalender
Karven
Kontakt
  E-post
Funktionärer
Museisektion
Tågdriftsektion
Stadgar
Årsberättelser
Webadmin
Sökning
Login/logout
Medlemspost

KONTAKTA NORRBOTTENS JÄRNVÄGSMUSEUM - MALMBANANS VÄNNER

Trafikledningsfrågor

Funktionärer

Använd i första hand för E-post detta formulär annars info (at) nbjvm.se.

Besöks- och postadress:
Arcusvägen 95
975 94 LULEÅ

Telefon: 0920-250016

Plusgiro: 42 87 26-4
Bankgiro: 5217-8019
EAN: NDEASESS
IBAN: SE 969 500 009 960 260 428 7264
Organisationsnr: 897000-8861

Fastighetsbeteckning: Karlsvik 2:38
UIC/OSJD RICS code: 5221

 Fil 0235 datum 2023-07-19