Malmbanans Vänner
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem MBV

Bli medlem
Kalender
Karven
Kontakt
Funktionärer
Museisektion
Tågdriftsektion
Stadgar
Årsberättelser
  2012
Webadmin
Sökning
Login/logout
Medlemspost

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Styrelsen för föreningen Malmbanans Vänner får härmed avlägga följande verksamhetsberättelse för år 2012

ALLMÄNT

Styrelse

Styrelsen har under 2012 bestått av Tomas Casselgren ordförande, Jan Bergsten sekreterare, Lars-Olov Lövgren kassör och Martin Långström ledamot som avgick i augusti, Anders Wallström ledamot från 18 oktober, ersätter Martin Långström. Suppleanter har varit Göran Ekman och Gunnar Johansson. Jonas Holm har inte deltagit i några styrelsemöten. Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten. Årsmötet genomfördes den 18 mars och ett medlemsmöte den 14 oktober.
Medlemsantalet uppgick vid slutet av 2013 till 365 varav 40 st tillhört den numera upplösta Narviksektionen. Antalet hedersmedlemmar har under året varit 4 st.

Ekonomi

Än ett år med rejält överskott kanske det bästa på 20 år vilket leder till att vi kan fondera medel till dispositionsfonden. Detta berodde dels på den försäkringsersättning som betalades ut under året och att vi inte behövt lägga ut kalkylerade utgifter för underhåll av lok och vagnar inför eller efter våra resor. Nu finns medel för upprustning av driftlok för att säkerställa kommande reseuppdrag.

Löneunderskottet för i år uppgick till 42 609 kr.

Personal

Personalstyrkan utökades med en person till totalt 4 när Anna-Lena Hurula kunde anställas i kansliet. Hon kommer att utföra mycket administrativt arbete förutom att fungera som museivärdinna och arbetsledare för museipersonal och skolungdomar.

IT-verksamhet

Denna har under 2012 huvudsakligen omfattat underhåll av websajten. Webmaster har varit Jan Långström. Styrelsen har under året påbörjat arbetet med att skapa en ny hemsida för Norrbottens Järnvägsmuseum

Karven

Föreningens tidning Karven har under verksamhetsåret utkommit med fyra nummer. Redaktör och ansvarig utgivare, Jan Bergsten.

TRAFIKAVDELNINGEN

Trafikavdelningen, Rolf Nord

Under 2012 körde och deltog vi i tre längre och två kortare resor.
Mellan 10/8 — 13/8 körde vi till Skellefteå som firade 100-årsjubileet för Skelleftebanan. Det blev en tor Bastuträsk — Kattisträsk, 8 tor Bastuträsk — Skelleftehamn med vissa turer ner till hamnen bortanför Skelleftehamn. Vi körde med Du:n och 6 vagnar.

Den 17 augusti firade MBV 30 år. Då körde vi två tor med ångtåg Karlsvik — Gammelstad Luleå. Det blev en mycket välbesökt och uppskattat evenemang.
Mellan 3 — 4/9 körde vi ett tåg med engelsmän, tyskar, några norrmän och några svenskar. Vi körde med Dm3:an från Luleå till Vitåfors - Krokvik — Kiruna Malmbangård — LKAB Sjöbangård — runt tillbaka till Sjöbangården. Där blev vi dragna ner till Kiruna C av Iore-lok. Vi fortsatt till Svappavara — Gällivare. Där övernattade vi och fortsatte ner till Gammelstad och ut till Karlsvik. Efter att ha kommit tillbaka rill Gammelstad fortsatte vi bakom Du-loket med Hg-loket längst bak till LKAB malmlossning. Därifrån drog vi in tåget till Luleå med Hg:n. Alla resenärer var mycket nöjda.

Den 16/9 körde vi först Ångtåget till Haparanda tillsammans med BJs. Vi körde Boden Morjärv — Kalix — Haparanda. Och åkte hem Haparanda — Karungi Morjärv — Boden. Vi blev tvungen att utgå från Boden då Luleå — Boden var stängt för arbeten på nya stationen Sävasrklinten. Vi hade bra användning av vår elvärmefinka som gav oss värme och belysningsström Boden — Bredviken och Morjärv — Boden. Resan blev en fantastisk succé och kunde genomföras utan några missöden mycket tack vare Projektledaren Morrgan Claesson.

Den 24/10 körde vi Ångtåg till Duroc (hjulverkstad) ute på SSAB:s område och hämtade upp dem och alla gäster som deltog i invigningsmiddagen ut hos oss i Karlsvik. Det var dukat i stora hallen. Bl a deltog landshövdingen. Utöver dessa resor tillkom vår tor trafik Karlsvik Gammelstad. Totalt har det blivit 2 402 km och 32 trafikdagar.

MASKINAVDELNINGEN

Tendern från ångloket B 1147 har under 2011 och 2012 renoverats och blev nu kopplad till B 1085, varvid en del anpassningar fick göras. Denna ånglokstyp har normalt varit utrustad med fyraxlig tender men några fick treaxlig för att kunna vändas på kortare vändskivor. Dock har den treaxligas mindre kapacitet har varit en nackdel vid våra ånglokskörningar, vilket föranledde bytet. Loket 1085 kördes till Haparanda med inhyrd personal på grund av att vi inte hade någon egen personal tillgänglig. Några mindre skador uppstod som reparerats.

Elfinkan F2e 25911 har målats invändigt och erhållit bättre skydd kring högspänningsinstallationen.

I samband med resan Iron Ore Explorer användes hela tre ellok, Du 444, Hg 780 och malmtågsloket Dm3 976-077-078 som då erhållit rutinunderhåll.

Dm3 har även erhållit målning invändigt i en enhet. Utställningsloket Pa 27 som varit på lån från Sveriges Järnvägsmuseum, återlämnades. Den under 2011 eldhärjade liggvagnen BC1 4355 återgick även den,

Tråduppläggaren TRV 2013 B övergick formellt i föreningens ägo under årets början, även om den varit disponibel strax före årsskiftet. Förutom dess museala intresse har fordonet med sin kran visat sig mycket användbart, t ex vid kolning av ånglok.

Lokomotorn Z43 445 som var i behov av topplocksrenovering, fick denna påbörjad strax före nyår.

I december erhölls som gåva från Netrail 3 st norska personvagnar, tidigare använda av Tågkompaniet. Av dessa är förstaklassvagnen A2 24007 i bäst skick och planeras bli upprustad till sommaren. Av de två övriga andraklassvagnama är åtminstone en kandidat till upprustning.

Internationellt samarbete blev det ett tillfälle till när vi kunde sända två pallar med reservdelar till den vid Nene Valley i England befintliga motorvagnen Y7 1212.

På vägfordonssidan påbörjade utbytet av föreningens lätta lastbil genom att en begagnad Ford Transit inköptes och började rustas med nytt flak.

I övrigt har löpande mindre underhåll, besiktningar m m skett. Ansvarig för maskinavdelningen har varit Martin Långström.

Ansvarig för maskinavdelningen har varit Martin Långström

BANAVDELNINGEN

Under året har vi haft en banchef endast på papperet men trots det har ett antal åtgärder av mer eller mindre akut karaktär genomförts på vår spåranläggning.

BYGGNADER

Entrébyggnadens upprustning fortsatte nu med inbyggnad av gamla lastbryggan med nya sanitärutrymmen inkluderande vilrum, tvättarna och duschrum.
Koskullskulle stationshus fick sin ruttna vägg utbytt med finska torrfuror.

MUSEIVERKSAMHETEN

Det växande problemet med bemanningen av frivilliga medlemmar på helger resulterade i att vi var tvungna att hålla stängt en dag. Museietågtrafiken på GKJ fick likaså känna på personalbristen. Trots dessa problem blev resultatet gott mycket tack vara Tågets dag. Museet och kansliet har under större delen av året varit bemannat med en anställd och en deltagare ur sysselsättningsgarantin.
Ansvarig för museet har varit Lars-Olov Lövgren

ÖVRIGT

Styrelsen vill sist men inte minst rikta ett varmt tack till alla som bidragit till årets resultat, personal, deltagare i sysselsättningsgarantin, sponsorer, arbetande medlemmar m fl.

Luleå 2013-03-10

Tomas Casselgren, ordförande
Jan Bergsten,sekreterare
Anders Wallström, ledamot
Lars-Olov Lövgren, kassör

 Fil 0343 datum 2014-03-15