Malmbanans Vänner
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem MBV

Bli medlem
Kalender
Karven
Kontakt
Funktionärer
Museisektion
Tågdriftsektion
Stadgar
Årsberättelser
Webadmin
Sökning
Login/logout
Medlemspost

FÖRENINGEN MALMBANANS VÄNNER

Föreningen grundades 1982 med avsikt att bedriva veterantågstrafik och bevara i första hand fordon och andra föremål från Malmbanan, som varit föregångare i mycket när det gäller svensk järnväg.

Många av dokumenten som rör föreningen är endast åtkomliga efter inloggning och då efter vilken behörighet som är tilldelad.

 Fil 0500 datum 2021-04-15