Malmbanans Vänner
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem MBV

Bli medlem
Kalender
Karven
Kontakt
Funktionärer
Museisektion
Tågdriftsektion
Stadgar
Årsberättelser
Webadmin
Sökning
Login/logout
Medlemspost

MALMBANANS VÄNNERS FUNKTIONÄRER

    Styrelse
Ordförande Arnold Vonkavaara
Vice ordförande Mats Holmgren
Sekreterare Vakant
Kassör Lars-Olov Lövgren
Ledamot Björn Nordström
Ledamot Per-Erik Holmberg
Suppleant Björn Töyrä
Suppleant Nils Harnesk
Suppleant Jan Långström
    Museisektion
Föreståndare Jan Bergsten
    Tågdriftsektion
Föreståndare William Häggström Engström
Trafikchef Rolf Nord 070-5135486
Maskinchef Martin Långström 070-6534227
Banchef Björn Nordström
Säkerhetsansvarig Jan Långström
    Kompetensnämd
Ledamot Arnold Vonkavaara
Ledamot Björn Nordström
Ledamot Jan Långström
    Revisorer
Revisor Kenth Barkestedt
Revisor Stefan Björklund
Suppleant Anders Kronborg
    Övriga
Karvenredaktör Vakant
Personalansvarig Lars-Olov Lövgren
    Valberedning
Sammankallande Vakant
Ledamot Vakant
Suppleant Vakant

 Fil 1049 datum 2018-01-06