Malmbanans Vänner
 
Hem nbjvm.se
Hem malmvagn.se
Hem MBV

Bli medlem
Kalender
Karven
Kontakt
Funktionärer
Museisektion
Tågdriftsektion
Stadgar
Årsberättelser
Webadmin
Sökning
Login/logout
Medlemspost

MALMBANANS VÄNNERS FUNKTIONÄRER

    Styrelse
Ordförande Per-Erik Holmberg
Vice ordförande Mats Holmgren
Sekreterare Jan Långström
Kassör Lars-Olov Lövgren
Ledamot Björn Nordström
Suppleant Björn Töyrä
Suppleant William Häggström Engström
    Museisektion
Föreståndare Jan Bergsten
    Tågdriftsektion
Föreståndare William Häggström Engström
Trafikchef Rolf Nord 070-5135486
Maskinchef Martin Långström 070-6534227
Banchef Vakant
    Kompetensnämd
Ledamot Per-Erik Holmberg
Ledamot Martin Långström
Ledamot Vakant
    Revisorer
Revisor Kenth Barkestedt
Revisor Christer Barkestedt
Suppleant Anders Kronborg
    Övriga
Karvenredaktör Jan Bergsten
Skarvenredaktör Martin Långström 070-6534227
Personalansvarig Lars-Olov Lövgren
    Valberedning
Sammankallande Ronald Vikström
Ledamot Gunnar A Kajander
Suppleant William Häggström Engström

 Fil 1049 datum 2018-01-06